Interpretatie op het verbod ‘Verstoring van watervogels door jacht’

ganzen-grazendDe NOJG is net als de KNJV van mening dat er meer duidelijkheid moet komen over de Regeling ter preventie van de vogelgriep op het punt van “jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren”. Ook  wilt de NOJG dat er een éénduidige regeling hiervoor is in geheel Nederland en dat de provincies dit ook zo uitvoeren en bijvoorbeeld niet de reewild- en wild zwijn ontheffingen gaan intrekken, welke helemaal geen betrekking heeft op watervogels.

De NOJG roept hierbij alle grondgebruikers op om alle schade, die nu gaat ontstaan door de ganzen, vooral te melden via het Faunaschadeschaderegistratie systeem

Nu het jachtseizoen is geopend is het belangrijk dat de jagers weten waar zij aan toe zijn, indien zij bijvoorbeeld hazen, fazanten, konijnen en houtduiven willen bejagen en er ergens enkele eenden op een beek of sloot aanwezig zijn en deze kunnen opvliegen, indien er een fazant of haas wordt geschoten.

Deze verstoringen vindt de NOJG net als de KNJV, vergelijkbaar met de verstoring die een willekeurige voorbijganger zou kunnen veroorzaken en wordt ook door hen niet gezien als handelend in strijd met de Regeling. Het bejagen van ganzen en eenden is voorlopig verboden.

Deze interpretatie is door de KNJV getoetst bij het ministerie van economische zaken. Het ministerie heeft deze interpretatie niet van de hand gewezen. Met een brief  aan het ministerie hebben zij gevraagd om verduidelijking op het punt van de intrekking van ontheffingen en vrijstellingen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.