Jaarlijkse contributie en verzekeringsbewijzen NOJG 2016

Geachte leden van de NOJG,

I.v.m. de facturering voor de contributie en de WA verzekeringsbewijzen voor het jaar 2016 is de planning dat het secretariaat de facturen hiervoor gaat versturen rond 18 januari 2016 . Wij verzoeken U dan ook dringend deze facturen af te wachten, want als U nog het bedrag  € 50,– contributie en indien een WA Jacht verzekering € 29,– al gaat overmaken zonder het bij behorende factuurnummer dat op uw naam is geregistreerd, is dit een hele klus om in de boekhouding uw betaling terug te vinden. Deze facturen worden zoveel mogelijk op het van U bekende mailadres gestuurd.

De automatische incasso’s worden ook rond de 18e afgeschreven, waarna verzending van de verzekeringsbewijzen.

Een groot aantal NOJG –leden heeft een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Deze leden ontvangen géén factuur per post maar worden middels dit bericht op de hoogte gesteld van de afschrijving binnen 14 dagen. Voor de NOJG is dit een flinke besparing van extra portokosten. De verzekeringsbewijzen kunt u daarna op korte termijn tegemoet zien.

Eind januari zal er begonnen worden met de verzending van de verzekeringsbewijzen, van degene waar de contributie en verzekeringspremie (2016) van voldaan is.

Met vriendelijke groet,

Jolande ten Thije
secretariaat NOJG
tel. 053-5724833
E-mail: secretariaat@nojg.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.