Jacht, beheer en schadebestrijding in Flevoland niet meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening

De Provinciale Staten van Flevoland heeft afgelopen woensdag een gewijzigde omgevingsverordening met betrekking tot de wildbeheereenheden bekrachtigt die gelijk in werking is gesteld. Er is geen overgangstermijn opgenomen en geen van de wildbeheereenheden voldoet aan de nieuwe eisen. Dit heeft directe gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden die de jagers voor de grondgebruikers uitvoeren. Jacht, beheer en schadebestrijding liggen vanaf vandaag in Flevoland volledig stil.
 
Geen één wildbeheereenheid voldoet aan de eis
In de nieuwe omgevingsverordening is opgenomen dat er in Flevoland ruimte is voor drie wildbeheereenheden. Elke wildbeheereenheid heeft een aangesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing. De huidige WBE Flevoland omvat de hele provincie en voldoet daarmee niet aan de nieuwe eis. De drie initiatief-wildbeheereenheden die recentelijk zijn opgericht zijn om te voldoen aan de nieuwe omgevingsverandering zijn nog niet rechtsgeldig. Daarnaast vertegenwoordigd zij ook niet de jachthouders uit het werkgebied op democratische wijze. Die steun ligt tot op heden overduidelijk bij de oude WBE.
 
Vrijwel alle jagers in Flevoland zijn lid van de huidige WBE Flevoland. De Jagersvereniging en de NOJG zijn zeer ongelukkig met de ontstane situatie en ontvangen veel vragen. Hun achterban uit zorgen en frustratie.

Overgangstermijn
De leden van de WBE Flevoland hebben eerder tijdens de jaarvergadering al ingestemd met aanpassing van de structuur en organisatie als de Provincie de verordening zou goedkeuren. Echter zou er wel sprake moeten zijn van een redelijke overgangstermijn. Dat is nu niet het geval. WBE Flevoland gaat daarom een kort geding aanspannen tegen de Provincie Flevoland om deze te dwingen dat er een reële overgangstermijn komt.
 
Onaanvaardbare situatie
De Jagersvereniging en de NOJG willen dat deze onwerkbare situatie snel wordt opgelost en steunen het kort geding. Niet alleen in het belang van hun achterban maar ook voor de boeren en de terrein beherende organisaties met wie zij samenwerken om bijvoorbeeld de schade in gewassen te voorkomen en de verkeersveiligheid te borgen. Daarnaast verwachten de Jagersvereniging en de NOJG dat de provincie alle schades die optreden tijdens de periode dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de vergunning voor haar rekening neemt.

Meer weten? Neem contact op met de Jagersvereniging. U kunt bellen naar 033-461 9841 of mailen naar:
Of NOJG neem dan contact op met Eric Römers van de NOJG op 06-53361203

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging & Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)