Jacht op damherten Zeeland voorlopig weer toegestaan

Damherten aan de bosrand

Gedeputeerde Staten van Zeeland mogen de jacht op damherten in de natuurgebieden Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen in ieder geval voorlopig toestaan. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. In december verbood de rechtbank dit nog. Later dit jaar volgt de definitieve uitspraak.

Gedeputeerde Staten van Zeeland stelden vorig jaar dat het welzijn van de damherten in gevaar was door de grootte van de populatie. Nadat de rechtbank dit argument verwierp verleende de provincie dit jaar een nieuwe ontheffing voor de jacht op de beschermde diersoort. Deze keer werd ook gewezen op de noodzaak om de leefgebieden van de damherten te beschermen tegen te grote vraatschade en verlies van biodiversiteit.

Het verzoek van de Faunabescherming om deze nieuwe ontheffing te schorsen is door de rechter afgewezen. Gedeputeerde Staten hebben volgens de rechter wederom niet kunnen aantonen dat er problemen zijn met het welzijn van de damherten, maar vanwege het risico van overbegrazing is terecht een ontheffing verleend, aldus de rechter.

Volgens het provinciebestuur kan overbegrazing door te grote aantallen damherten leiden tot een verarming van de flora en fauna in het gebied. Vooral de instandhouding van de grijze duinen, een zeldzaam en plantenrijk landschapstype, komt daarmee onder druk te staan. De rechter acht dit argument dermate zwaarwegend dat het verzoek om de ontheffing te schorsen tot er een definitieve uitspraak is gedaan wordt afgewezen.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.