Jacht op ganzen rond Schiphol blijft zeker tot eind 2018 toegestaan

ganzen schiphol

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans mogen tot en met 31 december 2018 worden gedood in een straal van 10 kilometer rond luchthaven Schiphol. Dat heeft de Raad van State op 28 september bepaald in een zaak die de Stichting Faunabescherming had aangespannen bepaald tegen ontheffingen binnen de Flora- en faunawet die het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 2014 verleende. Het college staat via de ontheffingen aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland toe om de ganzen op te sporen, opzettelijk te verontrusten en te doden. Dat werd wenselijk geacht in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer rond Schiphol.

In september had de rechtbank Noord-Holland de bezwaren van de Faunabescherming ook afgewezen. De stichting besloot hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. De Faunabescherming meent dat er voldoende andere maatregelen mogelijk zijn om het aantal ganzen rond Schiphol terug te dringen. De Raad van State vindt echter dat het Noord-Hollandse college terecht heeft geoordeeld dat er voor de korte termijn geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

bron: Raad van State, 28/09/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.