• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Jacht op haas en konijn dit seizoen toegestaan

bron: Nieuwe oogst

De haas en het konijn zijn in seizoen 2021/2022 nog te bejagen. Landbouwminister Carola Schouten laat echter onderzoeken of deze diersoorten in het jaar erna van de lijst van vrij bejaagbare soorten geschrapt moeten worden. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten.

Schouten reageert daarmee op een motie van Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en het voormalig Kamerlid Frank Futselaar (SP). In een motie verzochten zij de haas en het konijn van deze lijst te halen, omdat de aantallen zijn afgenomen. Volgens de Zoogdiervereniging namen de populaties van deze diersoorten in Nederland sinds 1950 met 60 procent af.

Om deze reden zijn de haas en het konijn opgenomen op de Rode lijst in de categorie ‘gevoelig’ van de Zoogdiervereniging. ‘Dat is een eerste indicatie dat het nodig is om op deze soorten te letten’, schrijft de minister. Volgens haar is de jacht niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van het aantal hazen en konijnen.

De minister maakt zich wel zorgen over deze ontwikkeling en laat daarom nader onderzoek doen naar de instandhouding van de soorten op de wildlijst. Als daaruit blijkt dat de staat van instandhouding van een soort in het geding is, zal de jacht voor deze diersoorten voor seizoen 2022/2023 worden gesloten.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.