Jacht op smienten in Zuid-Holland voorlopig verboden 

koppel smienten

In Zuid-Holland mag de smient, die als beschermde eendensoort, alleen met een ontheffing van de provincie bejaagd mag worden, niet worden meer worden bestreden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

De provincie gaf een ontheffing om de vogels te verjagen of af te schieten op basis van het goedgekeurde Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, maar Vogelbescherming Nederland heeft de rechter met succes gevraagd om de ontheffing te schorsen. Eerder werd Noord-Holland al door de rechter teruggefloten.

De afgelopen dertien jaar is de eendensoort door de klimaatverandering op andere plaatsen gaan overwinteren. Het aantal smienten in Nederland neemt dan ook langzaam maar zeker af. De vogels grazen ‘s winters gras dat voor koeien is bestemd. Boeren kunnen daardoor schade ondervinden.

”De rechter vindt dat de provincie Zuid-Holland een veel te rooskleurig beeld geeft van de populatie, terwijl uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland duidelijk blijkt dat sprake is van een afname van smienten.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.