• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Eerste aanvraag jachtakte

De jager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de eerste jachtakte aan te kunnen aanvragen en te verkrijgen;

 1. Hij/Zij moet in bezit zijn van een jachtdiploma; 
 2. Hij/zij een gelegenheid tot jagen hebben;
 3. Een jachtaansprakelijkheidsverzekering,
 4. Een deugdelijke wapenkluis.
 5. Een positieve uitslag van de e-screener nodig bij het aanvragen van een jachtakte.

Aanvraag en verstrekking

De aanvraag en verstrekking van de jachtakte gaat altijd via de afdeling Korpscheftaken van de politieregio waarin u woonachtig bent.

U vindt uw politieregio via www.politie.nl of door te bellen met het algemene politienummer 0900-8844. Voordat u de aanvraag indient met het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie download hieronder), dient u de hieronder genoemde zaken in uw bezit te hebben.

Download: het aanvraagformulier voor een jachtakte

Jachtdiploma

Het jachtdiploma van Stichting Jachtopleidingen Nederland is een vereiste. De cursus Jacht & Faunabeheer bereidt u voor op het jachtexamen.

Gelegenheid tot jagen

Als jager moet u aan kunnen tonen dat u een gelegenheid tot jagen in Nederland heeft. Op eigen jachtveld, of op het veld van een andere jachthouder of wildbeheereenheid. U levert daarbij één van de vijf onderstaande verklaringen (formulier artikel 3.20 lid 4) in:

Meer informatie over de formulieren voor de aanvraag van een jachtakte

 De jachtaansprakelijkheidsverzekering

Iedere jager is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. De Jagersvereniging heeft samen met AON een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld voor alle leden. U kunt deze jachtverzekering afsluiten via de website van AON.

Bent U lid van de NOJG sluit dan een WA-jachtverzekering af via de website van NOJG

Zonder wapen of een optie voor tenminste één wapen kun je geen jachtakte aanvragen.

Zonder een wapennummer kan de politie geen jachtakte afgeven. U dient dan ook op ten minste één wapen een optie of optie tot koop te hebben. Dit kan via een wapenhandel of andere jager. Wanneer u een optie tot koop heeft bij een wapenhandel of andere jager, ontvangt u van de handelaar/jager een document (WM3) om aan de politie te tonen. Heeft u een optie op een wapen via een jager, dan levert u het (WM3) volledig ingevuld met wapennummer, merk en kaliber in.

U kunt ook een wapen als medegebruik op de jachtakte zetten, als u het wapen van een andere jager: de hoofdhouder. De hoofdhouder bewaart dit wapen in zijn kluis, u mag het wapen enkel ophalen wanneer u gaat jagen en dient u nog dezelfde dag terug te brengen. Bij aanvraag van de jachtakte geeft u dan aan, dat het hierbij om medegebruik van een jachtwapen gaat en vult u beiden het formulier toestemming medegebruik in.

WM32 inlichtingenformulier

Bij de aanvraag voor de jachtakte moet de jager ook het WM32 inlichtingenformulier inleveren. De eerste aanvragers hoeven op dit formulier enkel de drie gevraagde op te geven: minstens één huisgenoot, vriend of eerstegraads familielid en één referent uit de jachtwereld. De e-screener vervangt voor hen de eigen verklaring als opgenomen in dit formulier.

wm32 inlichtingenformulier digitaal invulbaar

wapenkastOpslag wapen in wapenkluis en hoe het wapen in de koffer/foedraal vervoerd en opgeslagen dient te worden

Voordat u de jachtakte ontvangt en uw wapen op kunt halen, controleert de politie of u een deugdelijke kluis heeft om wapens in op te bergen. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De kluis is specifiek voor wapens gemaakt, of is hieraan gelijkwaardig;
 • In de wapenkluis moeten het wapen én de munitie apart opgeslagen kunnen worden
 • De kluis is verankerd in de vloer of de muur, tenzij deze meer dan 200 kilo weegt.

Let op dat uw kluis genoeg ruimte heeft voor uw wapen en toebehoren als richtkijkers en extra lopen. Vanwege de lange levertijd op sommige kluizen raden wij aan om de kluis ruim op tijd te bestellen.

U mag het wapen compleet vervoeren (dus bij een grendelgeweer mag de grendel in het wapen gegrendeld zitten), zelfs met een leeg magazijn in het wapen.

Ditzelfde geldt ook voor de opslag in uw wapenkluis. Het geniet echter wel de voorkeur, ook al is dit geen wettelijke verplichting. Net als bij het vervoer dienen in de wapenkluis het wapen én de munitie apart opgeslagen te worden. Bij opslag geldt echter wel dat het compartiment of munitiekluisje apart van de kluis afgesloten moet kunnen worden. En uiteraard mogen magazijnen geen patronen bevatten, zelfs al liggen deze in een apart munitiekluisje opgeslagen! Heeft u bijvoorbeeld een reserve magazijn, dan hoeft u deze niet in de kluis op te slaan, daar dit volgens de wetgever geen “essentieel wapenonderdeel” betreft. Met andere woorden, u mag uw magazijnen in een koffer bewaren die buiten de kluis staat. Dit geldt dan weer niet voor de grendel of slede van uw wapen, want dit zijn namelijk wél essentiële wapenonderdelen.

E-screener

Nieuwe aanvragers van een jachtakte worden momenteel verplicht om deel te nemen aan de zogenaamde e-screener. De e-screener is een psychologische vragenlijst die op een computer wordt in gevuld bij een locatie van Lamark, met als doel om inzicht te krijgen in de geschiktheid van de aanvrager om wapens en munitie voorhanden te hebben.

Na het indienen van uw aanvraag zal korpscheftaken u een brief sturen waarmee u een afspraak kunt maken om de e-screener af te leggen. U kunt zelf kiezen op welke locatie, dag en tijdstip u de e-screener wilt afleggen. De test wordt afgenomen door Lamark. Op de site van Lamark kunt u vinden waar de testlocaties zijn gevestigd.

E-screener stappenplan 

Stap 1 – Aanvrager ontvangt uitnodigingsbrief  

Stap 2 – Aanvrager boekt via reserveringssysteem bij Lamark zijn datum.  
Stap 3 – Aanvrager ontvangt voorlopige bevestiging van de boeking op email  
Stap 4 – Zit de boekingsdatum binnen twee weken dan is er direct betalingsmogelijkheid (Ideal/Mastercard of Visa)  
Stap 5 – Zit de boekingsdatum buiten de twee weken dan is ook een bankbetaling (internetbankieren zelf inplannen) mogelijk 
Stap 6 – Definitieve bevestiging als de betaling is ontvangen (die volgt op de betaling) per mail. Deze moeten ze meenemen als ze zich melden bij Lamark.  
Stap 7 – Na afronden test ontvangt deelnemer tekst op scherm.
 
De screenertest bestaat uit 100 vragen met verschillende antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld op een vijfpuntenschaal van ‘helemaal mee eens tot ‘helemaal mee oneens’). Er wordt vooral gekeken naar de bepaalde persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden en middelengebruik.
 
Procedure  
 1. Onderzoek is volledig afgerond  Uw deelname aan het onderzoek is door u afgerond. De uitslag van dit onderzoek wordt automatisch verwerkt en doorgegeven aan het team korpscheftaken waar uw aanvraag in behandeling is. U ontvangt nader bericht van het team korpscheftaken, over de verdere behandeling van uw aanvraag.  
 2. Onderzoek is niet afgerond Uw deelname aan het onderzoek is niet volledig afgerond. Dit betekent dat het team korpscheftaken hierover wordt geïnformeerd. Het team korpscheftaken zal u nader informeren over de verdere behandeling van uw aanvraag. De uitslag van de e-screener dient slechts een onderdeel van het gehele beoordelingsproces te vormen.
Als iemand het niet eens is met de uitslag, wat moet hij dan doen?  
 
Aanvrager moet aantonen dat hij ‘geschikt’ is….echter vanwege uitslag rood…in administratief beroep gaan 
Als iemand een negatieve uitslag heeft, kan hij dan aantonen dat hij wel geschikt is door het overleggen van een verklaring van de arts/psychiater?  
Ja, dat zou in incidentele gevallen kunnen (bijv. alleen score op veld psychiatrische opname) maar aan die verklaring hoeft geen doorslaggevende betekenis gegeven te worden.  
 
Ergo: rood = altijd geringe twijfel gevolgd door mogelijkheid van administratief beroep

 

Bekijk de informatie van de politie over de e-screener of de website van Lamark

Wat kan ik doen als mijn aanvraag geweigerd is?

Er kan bezwaar worden gemaakt bij de korpschef of in beroep worden gegaan bij de minister van Justitie, afhankelijk van de weigeringsgrond. Als u lid bent van de NOJG kunt u dan advies en informatie krijgen van de juridische commissie NOJG hoe u hierin kunt handelen. Dit kan via de e-mail secretariaat@nojg.nl of bellen met het bureau van de NOJG (053) 572 48 33‬

Reacties zijn gesloten.