• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Eerste aanvraag jachtakte

De jager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de eerste jachtakte aan te kunnen aanvragen en te verkrijgen;

  1. Hij/Zij moet in bezit zijn van een jachtdiploma; 
  2. Hij/zij een gelegenheid tot jagen hebben;
  3. Een jachtaansprakelijkheidsverzekering,
  4. Een deugdelijke wapenkluis.
  5. Een positieve uitslag van de e-screener nodig bij het aanvragen van een jachtakte.

Aanvraag en verstrekking jachtakte

De aanvraag en verstrekking van de jachtakte gaat altijd via de afdeling Korpscheftaken van de politieregio waarin u woonachtig bent.

U vindt uw politieregio via www.politie.nl of door te bellen met het algemene politienummer 0900-8844. Voordat u de aanvraag indient met het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie download hieronder), dient u de hieronder genoemde zaken in uw bezit te hebben.

Download: het aanvraagformulier voor een jachtakte

Jachtdiploma

Het jachtdiploma van Stichting Jachtopleidingen Nederland is een vereiste. De cursus Jacht & Faunabeheer bereidt u voor op het jachtexamen.

Gelegenheid tot jagen

Als jager moet u aan kunnen tonen dat u een gelegenheid tot jagen in Nederland heeft. Op eigen jachtveld, of op het veld van een andere jachthouder of wildbeheereenheid. U levert daarbij één van de vijf onderstaande verklaringen (formulier artikel 3.20 lid 4) in:

Meer informatie over de formulieren voor de aanvraag van een jachtakte

 De jachtaansprakelijkheidsverzekering

Iedere jager is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. De NOJG heeft een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld voor alle leden. U kunt deze jachtverzekering afsluiten via de website van NOJG.

Bent U lid van de NOJG sluit dan een WA-jachtverzekering af via de website van NOJG

Zonder wapen of een optie voor tenminste één wapen kun je geen jachtakte aanvragen

Zonder een wapennummer kan de politie geen jachtakte afgeven. U dient dan ook op ten minste één wapen een optie of optie tot koop te hebben. Dit kan via een wapenhandel of andere jager. Wanneer u een optie tot koop heeft bij een wapenhandel of andere jager, ontvangt u van de handelaar/jager een document (WM3-versie-2020 digitaal invulbaar) om aan de politie te tonen. Heeft u een optie op een wapen via een jager, dan levert u het (WM3-versie-2020 digitaal invulbaar) volledig ingevuld met wapennummer, merk en kaliber in.

U kunt ook een wapen als medegebruik op de jachtakte zetten, als u het wapen van een andere jager: de hoofdhouder. De hoofdhouder bewaart dit wapen in zijn kluis, u mag het wapen enkel ophalen wanneer u gaat jagen en dient u nog dezelfde dag terug te brengen. Bij aanvraag van de jachtakte geeft u dan aan, dat het hierbij om medegebruik van een jachtwapen gaat en vult u beiden het Digitaal invul Toestemming-medegebruik-Jachtwapen

WM32 inlichtingenformulier

Bij de aanvraag voor de jachtakte moet de jager ook digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie 2022 inleveren. De aanvragers moeten dit formulier volledig invullen en 3 referenten invullen; één huisgenoot, vriend of eerstegraads familielid en één referent uit de jachtwereld. Dit moet door de referenten ook getekend worden.

Tijdelijke oplossing

De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is zoals reed aangegeven een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over een permanente oplossing. De NOJG heeft aangegeven hierbij betrokken te willen worden.

digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie 2022

Opslag wapen in wapenkluis en hoe het wapen in de koffer/foedraal vervoerd en opgeslagen dient te worden

Voordat u de jachtakte ontvangt en uw wapen op kunt halen, controleert de politie of u een deugdelijke kluis heeft om wapens in op te bergen. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De kluis is specifiek voor wapens gemaakt, of is hieraan gelijkwaardig;
  • In de wapenkluis moeten het wapen én de munitie apart opgeslagen kunnen worden
  • De kluis is verankerd in de vloer of de muur, tenzij deze meer dan 200 kilo weegt.

Let op dat uw kluis genoeg ruimte heeft voor uw wapen en toebehoren als richtkijkers en extra lopen. Vanwege de lange levertijd op sommige kluizen raden wij aan om de kluis ruim op tijd te bestellen.

U mag het wapen compleet vervoeren (dus bij een grendel-geweer mag de grendel in het wapen gegrendeld zitten), zelfs met een leeg magazijn in het wapen.

Ditzelfde geldt ook voor de opslag in uw wapenkluis. Het geniet echter wel de voorkeur, ook al is dit geen wettelijke verplichting. Net als bij het vervoer dienen in de wapenkluis het wapen én de munitie apart opgeslagen te worden. Bij opslag geldt echter wel dat het compartiment of munitiekluisje apart van de kluis afgesloten moet kunnen worden. En uiteraard mogen magazijnen geen patronen bevatten, zelfs al liggen deze in een apart munitiekluisje opgeslagen! Heeft u bijvoorbeeld een reserve magazijn, dan hoeft u deze niet in de kluis op te slaan, daar dit volgens de wetgever geen “essentieel wapenonderdeel” betreft. Met andere woorden, u mag uw magazijnen in een koffer bewaren die buiten de kluis staat. Dit geldt dan weer niet voor de grendel of slede van uw wapen, want dit zijn namelijk wél essentiële wapen onderdelen.

EMAIL ADRESSEN POLITIE EENHEDEN VOOR HET AANVRAGEN JACHTAKTEN/VERLOVEN WAPENS

Noord-Nederland vergunningen.korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl
Oost-Nederland vergunningen-gelderland-midden.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-gelderland-zuid.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-noordoost-gelderland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-ijsselland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-twente.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
Midden-Nederland verguningen.korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl
Noord-Holland vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl
Amsterdam korpscheftaken.amsterdam@politie.nl
Den Haag vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl
Rotterdam vergunningen.korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
Zeeland – West-Brabant vergunningen.korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl
Oost-Brabant vergunningen.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl
Limburg vergunningen.korpscheftaken.limburg@politie.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.