Transport vuurwapens naar en door Luxemburg herzien – febr 2022

Op 2 februari 2022 werd in Luxemburg de wetgeving wapens herzien. Hierin is een belangrijk verplichting toegevoegd voor buitenlandse wapenbezitters die met hun vuurwapen naar of door Luxemburg reizen.

Nieuwe wetgeving

Het is per februari 2022 niet meer voldoende om enkel een Europese Vuurwapenpas te bezitten voor transport van een vuurwapen naar of door Luxemburg. Vooraf het vervoer van het vuurwapen dien je ook goedkeuring gevraagd te hebben bij het Luxemburgse Ministerie van Justitie, specifiek bij de afdeling Service Armes et Gardiennage.Doe je dit niet dan riskeer je inbeslagname van je vuurwapen.

De website kan in het Frans, Duits en Engels bekeken worden.

Ministère de la Justice

Service Armes et Gardiennage
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Goedkeuring aanvragen

Om voor 1 jaar goedkeuring te krijgen voor het vervoer van je vuurwapen naar en door Luxemburg dien je het originele Europese Vuurwapenpas op te sturen naar “Ministère de la Justice – Service Armes et Gardiennage – 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg. Tél. :  (+352) 247 – 84514 / 84523 / 84054 Fax :  (+352) 22 05 19. Geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 11:30 uur en van 14:30 tot 16:00 uur (behalve rond de jaarwisseling en de zomervakanties)

Bijgevoegd vermeld je dat de wapens op je EVP gebruikt worden voor jacht.

Je krijgt je EVP retour met een stempel als  autorisatie voor vervoer van je vuurwapen. Luxemburg eist in alle gevallen een stempel in EU-pas.

De afdeling behandelt deze aanvragen binnen 24uur. Let wel, het terugsturen van de EVP kan enkele dagen in beslag nemen.

Wet wapens en munitie Luxemburg

Artikel. 43. Tijdelijke verplaatsingen naar  en door Luxemburg

(1) Reizen naar of door Luxemburg door een inwoner van een andere lidstaat met vuurwapens is onderworpen aan de toestemming van de minister, voorafgaand aan de binnenkomst van de vuurwapens op het Luxemburgse grondgebied.

(2) De machtiging wordt afgegeven door middel van een visum dat is aangebracht op de Europese vuurwapenpas, die is afgegeven door de woonlidstaat van de aanvrager. Deze machtiging is geldig voor één jaar en is hernieuwbaar. Het is vereist voor alle vuurwapens bedoeld in bijlage I, punt II, van Richtlijn (EU) 2021/555. Het kan worden verleend voor één, meerdere of de tien geregistreerde wapens. De Europese vuurwapenpas moet op verzoek aan de bevoegde autoriteiten worden getoond.

(3) De in paragraaf 2 bedoelde vergunning mag niet worden verleend voor wapens van categorie A. Zij is vrijgesteld van elke belasting.