Sneeuw – Wat zijn dan de regels voor jagers?

Sneeuw verandert direct de wereld van de jacht en dan gelden volgens de huidige Omgevingswet (Ow) andere regels voor het bejagen van het wild.

In Nederland is het  dan niet toegestaan om te jagen als de bodem met sneeuw bedekt is dit staat in artikel 11.29, tweede lid, in samenhang met 11.68 en 11.69 Bal. Dit is zo om te voorkomen dat dieren via hun sporen in de sneeuw opgespoord en dan gedood kunnen worden.

Dit jachtverbod geldt dan niet voor vogelsoorten van de aangewezen wildsoorten (zijn jachtveld aanwezige wild als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid, van de Ow te handhaven, of, bij)

Het verbod, bedoeld in Artikel 11.67  lid 3 BAL (uitzonderingen), geldt niet voor de jacht op:

  1. wilde eenden of houtduiven, of
  2. konijnen, hazen of fazanten, indien deze dieren anders worden bejaagd dan voor de voet.

Wilde eend en houtduif maken geen volgbaar spoor in de sneeuw omdat zij grotendeels zwemmen of vliegen. In de sneeuw mag er wel gejaagd worden bij drijfjachten, haas, fazant en konijn. Bij drijfjachten wordt het wild namelijk opgedreven en wordt er geen spoor gevolgd in de sneeuw. Ook vossen, Canadese gans, kraai en kauw mogen bij sneeuw bestreden worden in het kader van beheer en schadebestrijding op basis van het geldend faunabeheerplan.

Andere ganzensoorten en al het grofwild zoals ree, wild zwijn, edelhert etc. worden bejaagd/beheert op basis van een omgevingsvergunning en hiervan kan de provincie in bijzondere omstandigheden bij langdurige vorst en sneeuw de ontheffingen buiten gebruik stellen.

Ieder jager dient te begrijpen dat bij sneeuw niet voor de voet gejaagd mag worden.
Houd wel, zoals altijd, in de gaten of de provincie de jacht niet gesloten heeft om bijzondere redenen.

Rest nog de vraag: wanneer is de bodem ‘bedekt met sneeuw’?
Als u steeds blijft uitgaan van het principe dat er niet gejaagd mag worden door het volgen van sporen in de sneeuw, kunt u dit zelf goed beoordelen. Om problemen te voorkomen (een handhaver zou er best eens anders over kunnen denken dan u) kunt u het beste uw jachtveld ingaan zonder er voor de voet te willen jagen. In Nederland duurt een sneeuwperiode meestal maar kort, dus geniet zolang het kan van de sneeuw en de zichtbaarheid van alle sporen!