Protocol gevonden wild zwijn kadaver – juli 2021

Kaart met locaties AVP besmettingen

Op 16 juli jl. zijn er in Duitsland, op de grens met Polen, twee kleinschalige varkenshouderijen met het virus besmet verklaard. Het betreft een houderij met 313 varkens en een houderij met twee varkens. Beide zijn gelegen in de deelstaat Brandenburg, op de grens met Polen, het ene in Landkreis Spree- Spree-Neiße, het andere in Märkisch–Oderland. De locaties liggen allebei in de beperkingsgebieden zoals opgenomen in de Annex van uitvoeringshandeling 2021/605, in de zone waar sinds september vorig jaar besmette wilde zwijnen zijn aangetroffen. In Landkreis Spree-Neiße zijn sinds september vorig jaar 103 besmettingen geweest bij wilde zwijnen, in Landkreis Märkisch–Oderland 261.

Duitsland voert minimaal alle maatregelen uit die zijn voorgeschreven in de verordening 2020/687. Dat houdt onder andere in dat alle varkens op beide locaties zijn gedood en de karkassen worden vernietigd. Verder worden een beschermings- en bewakingszone ingesteld met alle daarbij horende maatregelen.

Ten gevolge van deze uitbraken wijst de NVWA Duitsland aan als lidstaat waar op het grondgebied van die lidstaat een uitbraak van Afrikaanse varkenspest is bevestigd (een volgens ministeriële regeling aangewezen besmettelijke dierziekte).

Dat betekent dat een vervoermiddel voor het transport van varkens, runderen, schapen, geiten en (gekweekte) herten dat in Nederland terugkeert vanuit een land waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd in Nederland een (tweede) reiniging en ontsmetting dient te ondergaan (artikel 2.10f van het Besluit houders van dieren).

Op de website van de NVWA staan de landen waarop deze maatregel van toepassing is en is meer informatie over deze maatregel te vinden.

De NVWA heeft een risicoanalyse uitgevoerd van riskante transporten van en naar deze gebieden. Voor zover de NVWA in de bij hen bekende systemen heeft kunnen nagaan, zijn er geen AVP gevoelige diersoorten of producten van deze diersoorten uit de betreffende regio naar Nederland geëxporteerd.

Opnieuw vragen wij alle betrokkenen om passende hygiënemaatregelen in acht te nemen, geen varkensproducten achter te laten in de natuur, en hun achterban te informeren over de ontwikkelingen en te wijzen op de risico’s van verspreiding van AVP.

Voor het geval er een dood wild zwijn kaadver gevonden wordt is door de NVWA een protocol opgesteld hoe te handel bij vondst van een wild zwijn kadaver, zie hieronder.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download