Jachtforum.nl overhandigt cheque ten behoeve van de tientjesactie van de KJV/NOJG in Amersfoort.

Overhandiging cheque s JachtforumAmersfoort, donderdag 26 maart 2015.

Dank voor de mogelijkheid nog even een paar woorden tot u te kunnen richten.

Geacht KJV bestuur, geachte heer Römers. Ik ben bij uw vergadering gevraagd vanwege mijn functie als penningmeester van Jachtforum.nl , meegekomen is ook Mw. Jacobi als vertegenwoordiger van de gebruikers van het jachtforum.

Het Jachtforum.nl is de eerste en grootste online ontmoetingsplaats voor weidelijke jagers uit Nederland en Vlaanderen. Dat dit niet zomaar mooie woorden zijn blijkt wel uit het gegeven dat er inmiddels meer als een kwart miljoen berichten zijn geplaatst, verdeeld over ruim 23.000 onderwerpen. In totaal hebben 3555 mensen inmiddels een gebruikersprofiel op jachtforum aangemaakt waarvan ook bijna 2700 mensen daadwerkelijk berichten hebben geplaatst.

De berichten plaatsen loopt bij onze meest actieve gebruikers op tot meer als 6000 berichten per persoon! De onderwerpen waar berichten op geplaatst worden variëren daarbij over de volle breedte van jacht gerelateerde onderwerpen. Van de nieuwste juridische ontwikkelingen tot de nieuwste recepten, alles komt aan bod.

Het jachtforum wordt hierdoor ook door de vele juniorjagers die actief zijn op het forum gewaardeerd voor de bijna onuitputtelijke bron van informatie die we inmiddels geworden zijn. Door een zeer actieve moderatie en toezicht op deze berichten wordt er ook voor gezorgd dat ze bijdragen aan goede inhoudelijke discussies waarin respect, weidelijkheid en veiligheid centraal staan!

Als zodanig is het Jachtforum.nl ook het oudste jachtforum van Nederland. Zo vieren we volgende maand bij kasteel Doorwerth ons 10-jarig jubileum tijdens onze inmiddels traditionele, jaarlijkse forumborrel. Dus ja, het forum is ook veel meer dan alleen maar een digitale community voor jagers. Er wordt ook veel buiten de digitale wereld om georganiseerd…. de zojuist al genoemde jaarlijkse borrel, maar bijvoorbeeld ook diverse cursussen, workshops, oefenmiddagen op schietbanen en in schietbioscopen.

Maar dus ook concrete ad-hoc acties als we op welke manier dan ook iets kunnen doen om de jacht in Nederland in een positief daglicht te plaatsen. Als we kunnen bijdragen aan de verspreiding van de kennis en bewustwording over waar het in de jacht in Nederland nu echt werkelijk over gaat. Dit doen we door het zijn van een laagdrempelige bron van informatie over jacht in de meest brede zin van het woord, maar we mobiliseren onze leden ook als we zien dat het nodig is om als jagend Nederland ons te organiseren, om de geledingen te sluiten en met z’n allen in actie te komen om dat wat er nog over is van de jacht in Nederland proberen te redden.

En beste bestuurders, op dat punt zijn we inmiddels aangeland! Als we kijken naar de ingrijpende beperkingen die de wet Natuur zal betekenen voor jagend Nederland, als we kijken ook naar de groei die de Partij van de Dieren ook bij de verkiezingen vorige week weer heeft gerealiseerd, dan vraagt dat nu om actie!

Als we kijken naar de veranderingen in de samenleving, de groeiende afstand tussen de bewoners van Nederland en de eigen woonomgeving waar deze Nederlanders van afhankelijk zijn voor hun voedselvoorziening, dan vraagt dat nu om actie!

De stille Haagse lobby zoals u deze altijd hebt aangehangen, werkt in deze wereld van tweets, topics, app’s, likes en online multimediale content niet meer zoals vroeger. Willen we nog iets van onze mooie passie overeind kunnen houden de komende jaren, zal er nu pro-actieve, zichtbare, multimediale actie opgezet moeten worden. Niet langer de focus op de politiek maar veel meer aandacht naar het beïnvloeden van de publieke opinie. Het is immers ook deze publieke opinie waar de Haagse politiek haar oor te luister legt voor standpunten en meningen!

Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen de mening van het volk…. Blijf daarom ook de Haagse politiek proactief en consequent informeren maar verschuif de focus van belangenbehartiging naar die Nederlandse samenleving… naar dat volk en laat zien hoe jagers zich al sinds jaar en dag inspannen voor natuurbehoud en soortenrijkdom en hoe we daarbij weidelijkheid als uitgangpunt hanteren. Vertel over de natuurlijke processen en de rol die jagers in Nederland daarin innemen. Bouw zo aan feitelijke, rationele kennis in Nederland over die natuurlijke processen zodat emotionele en ondeskundige vooroordelen minder ruimte krijgen.

Jachforum.nl werkt hier op haar eigen manier nu al 10 jaar aan en wij roepen bij deze de KJV en NOJG op om nu ook over te gaan tot snelle en concrete actie! Er is geen tijd meer voor onderlinge onduidelijkheden en verschillen van inzicht. Wij zijn dan ook verheugd dat de samenwerking nu steeds meer handen en voeten begint te krijgen.

We vinden het als forum ook positief dat de KJV heeft gewerkt aan een noodzakelijke moderniseringsslag. De nieuwe huisstijl, het logo en de nieuwe verenigingsstructuur waar u vandaag over vergadert….. Allemaal erg leuk en wij feliciteren u ook met de geslaagde make-over zoals die tot nu toe gerealiseerd is. Maar ook dit zijn allemaal intern gerichte acties…. Acties gericht op de vereniging zelf!

Mijne dames en heren……. Hier hebben we geen tijd meer voor !! Ja, dit zijn dingen die nodig waren, maar ook dingen die al gerealiseerd hadden moeten zijn! Nu moeten we naar buiten treden, naar de samenleving, naar de media en naar de politiek! Vol trots, overtuiging en passie vertellen over de jacht. Het is een verhaal wat zich ook goed en mooi laat vertellen. Maar als we daar nu niet direct mee beginnen, kon het straks wel eens niet meer nodig zijn….

Wij hopen daarom dat, mede met dit kleine steuntje in de rug van het Jachtforum.nl er nu op korte termijn een krachtige, zichtbare en overtuigende campagne door beide organisaties opgestart gaat worden waardoor we ook morgen nog van onze passie kunnen blijven genieten. U kunt er in ieder geval op rekenen dat Jachtforum.nl u daarin zeer kritisch zal blijven volgen en bereid is u gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies te voorzien.

Wij wensen u in ieder geval veel succes met deze uitdagende missie !

Dank u wel!

 

Namens het Jachtforum.nl

Harry Lamers

Penningmeester Jachtforum.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk