Jachtverbod in geheel Nederland door dodelijke vogelgriep in Hekendorp

Nieuwsbericht | 16-11-2014

Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

Zoals gisteren al gemeld, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om een pluimveebedrijf met zes stallen met in totaal rond 150.000 legkippen. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Standstill pluimveevervoer heel Nederland

Vanaf zondag 16 november 2014 om 11.30 uur geldt een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dierenvan die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur. Voor deze periode is tevens een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland ingesteld.
Vanwege het hoge besmettingsgevaar wordt deze standstillperiode ingesteld. In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte. De verplichtingen gelden ook voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.
Voor pluimveebedrijven in een zone van ruim 10 kilometer rond het bedrijf in Hekendorp geldt het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel in principe voor 30 dagen. Binnen dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt ook hier voor andere dieren en mest van andere dieren. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Voor deze bedrijven geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling en ook dienen hier extra hygiënemaatregelen in acht te worden genomen.

Toelichting: Het jachtverbod geldt voorlopig voor 72 uur dus tot en met 19 november 2014, | 11.30 uur daarna volgen andere meer specifieke maatregelen

Artikel 8 Verbod jagen en doden van wild
1. In afwijking van artikel 31 Flora- en faunawet is het verboden te jagen.
2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en Faunawet opgeschort.

Verbod is landelijk

 • Ook de Waddeneilanden vallen onder dit verbod.
 • Vervoer reeds eerder geschoten wild / trainingswild
  • Gedurende het verbod mag veerwild niet vervoerd worden van en naar locaties.
  • Ook niet wanneer het veerwild eerder geschoten is.
 • Alle andere wild mag wel vervoerd worden. Wij verzoeken u daar terughoudend mee om te gaan.
 • Valwildregeling valt onder verbod
  Ook het doden van dieren in het kader van de valwildregeling valt in principe onder dit verbod. Als u gevraagd wordt om te assisteren in het kader van de valwildregeling adviseren wij u om voorafgaand hieraan contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Transport van veerwild in het buitenland geschoten
  Veerwild dat in het buitenland geschoten is, mag niet vervoerd worden binnen de Nederlandse grens. Ook niet wanneer het veerwild eerder geschoten is. Alle andere wild mag wel vervoerd worden. Wij verzoeken u daar terughoudend mee om te gaan.
 • Straal van 10 kilometer
  Het zondag afgekondigde verbod is landelijk voor een periode van 72 uur. Binnen een straal van 10 kilometer rond het bedrijf zal het verbod van kracht zijn gedurende 30 dagen na zondag 16 november 2014.
 • Wandelen & hond uitlaten
  Uiteraard mag u wandelen en de hond uitlaten in het buitengebied.
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk