Jachtakte en jagen in Duitsland

Aanvraag procedure voor Jachtakte (Jagdschein) Duitsland.

JagdscheinOm in Duitsland te kunnen jagen moeten Nederlandse jagers een Duitse jachtakte hebben.

De Duitse jachtakte kan men alleen aanvragen in de Kreis waar U ook jaagt of gaat jagen.

Het Duitse Verwaltungsverfahrengesetz bepaalt dat de jachtakte moet worden aangevraagd daar waar ze gebruikt gaan worden. Dit betekent voor het aanvragen en verlengen van een Jagdschein dat dit moet worden gedaan bij de Untere Jagdbehörde in het Kreisgebied waar men gaat jagen. De lokale bepalingen voor de jacht kunnen per deelstaat en per gebied nogal verschillen. Moet U nog een jachtakte aanvragen of verlengen dan kunt U dat het beste laten doen door de lokale contactpersoon ( gastheer), zodat als U deelneemt aan de jacht alles geregeld is.

PS; (doet hij dat zelf niet, dan moet u in het Kreisgebied, waar het jachtgebied is gelegen, een aanvraagformulier (zie een voorbeeld van de kreis Heinsberg; Jagdscheinantrag ) opvragen, dit kan nu ook vaak via de website van het betreffende Kreisambt, het indienen moet u zelf bij het betreffende Kreisambt doen. Het dient mede ondertekend te worden door de gastheer en u dient ook direct te betalen bij ontvangst van de Duitse jachtakte)

Er zijn 3 mogelijkheden voor de Nederlandse Jager om een Duitse  jachtakte in Duitsland te verkrijgen;

 1. Als u als gast wordt uitgenodigd voor de jacht in Duitsland, zorgt meestal de gastheer voor het aanvragen van de benodigde jachtakte. Hij dient voor zijn gast een z.g. “Ausländertagesjagdschein”  aan te vragen bij de voor zijn jachtgebied verantwoordelijke overheid. Deze tagesjagdschein is 14 dagen geldig.
 2. Als u vaker in naar Duitsland jaagt, kunt u beter een “Ausländerjahresjagdschein” (geldigheid voor 1 jaar) aanvragen.
 3. Ben u zelf jachthouder in Duitsland of combinant in een Duitse jacht dan is het mogelijk of zelfs verplicht (jachthouder) om een jachtakte voor drie achtereenvolgende jaren te hebben of te verkrijgen (Ausländerderjahresjagschein).De Pachter moet ‘pachtfähig’ zijn, dit wil zeggen dat hij/zij tenminste over drie Jahresjagdscheine beschikt moet hebben alvorens te kunnen pachten.

Als Nederlandse jachtpachter  van een jachtrevier moet je op tenminste 1 April van elk jaar over een geldig Duitse Jagdschein moet beschikken . Voldoe je hieraan niet, dan is het Jagdpachtvertrag van rechtswege ontbonden. zie hiervoor de navolgende link;
http://www.wildundhund.de/r30/vc_content/bilder/firma438/jagdschein_verlaengern_jaeger_vor_gericht_wild_und-hund.pdf

Nederlandse jachtaktehouders die niet in het bezit zijn van een na 1 januari 1978 afgegeven jachtdiploma en nog geen Ausländer-(Jahres!)Jagdschein bezitten, komen uitsluitend in aanmerking voor een Ausländer-Tages Jagdschein met een geldigheidsduur van 14 dagen.

Bij verlenging van een bestaand (Jahres!)Jagdschein hoeft geen jachtdiploma te worden overgelegd; dit geldt ook voor hen die geen jachtdiploma bezitten maar al wel over een (Jahres!)Jagdschein beschikken. Laatstgenoemde groep heeft geluk gehad, zogezegd!

Eerste Jahres-Jagdschein:

Benodigd: 

 1. 2 pasfoto’s
 2. Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheid voor de duur van tenminste 1 jachtseizoen ( 1 april t/m 31 maart)
 3. Jagdscheinantrag ;
 4. een door Bijzondere Wetten, notaris of SJN gewaarmerkte kopie van het jachtdiploma
 5. een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van het paspoort of ander geldig identiteitsbewijs;
 6. een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.

In veel gevallen is de afdeling Bijzondere Wetten (BW) welwillend en waarmerkt men genoemde stukken even eenvoudig door de kopie af te stempelen met de vermelding ‘Kopie conform’. Dit is de meest snelle en goedkope oplossing. Voor het geval BW onverhoopt niet wil waarmerken kan een notaris dit doen. Sommige notarissen doen dit gratis, anders kost dit per gewaarmerkte kopie veelal 10 tot 15 Euro. Kopieën van jachtakte en identiteitsbewijs kunnen ook snel en eenvoudig bij de afdeling Burgerzaken van een Gemeente worden gewaarmerkt. Dit hoeft niet perse de gemeente te zijn waarin U woonachtig bent.

Let op: het jachtdiploma kan niet door de Gemeente worden gewaarmerkt. 
Dit kan wel bij Bijzondere Wetten, een notaris of via de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN).

Bewijs van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering jacht (WA jacht), van een in Duitsland gevestigde maatschappij. (Een dergelijk bewijs kunt u opvragen bij u verzekeringsmaatschappij of als u  deelnemer aan de NOJG WA jacht verzekering bent, kunt deze verklaring zelf gratis voor 3  jaar krijgen op te vragen bij het bureau van de NOJG of de KNJV WA jacht verzekering kunt u na betaling van de verschuldigde premie (3 jaar)  gratis verkrijgen bij het bureau van de NOJG leden van de NOJG / bureau van de KNJV, leden KNJV . Zij zijn dan ook in Nederland (en Europa) voor drie jaar verzekerd, voor beide verenigingen geldt de voorwaarde dat u in die periode ook lid van de vereniging blijft);

Hoewel elk jaar meerdere “tagesscheinen” zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één akte verstrekt, dit is een groen boekje, waarvan verschillende jaren van gebruik van gemaakt kan worden. Voor elk bezoek dient deze “tagesschein” opnieuw te worden aangevraagd en wordt de periode van gebruik ingevuld op de nog openstaan invulvakken.

In Nederland is het wapenbezit en ook het gebruik van een wapen voor de jacht in één document geregeld. De meeste landen kennen voor bezit en gebruik twee afzonderlijke documenten. Een Duitse Jagdschein is dus alleen om te jagen, er staan dan ook geen wapens op vermeld. Duitse jagers hebben voor het wapenbezit, een Waffenbesitzkarte. Nederlandse jagers moeten dus daarom ook altijd met de jagdschein, de Nederlandse akte kunnen tonen, waarop te gebruiken wapen(s) is/zijn vermeld.

De Jagdschein geeft dus geen toestemming om wapens te bezitten, of te kopen. Nederlanders kunnen alleen, wanneer zij in Duitsland een officieel woonadres hebben, een Waffenbesitzkarte aanvragen.

Verlenging van een bestaand Jahres- Jagdschein:

Benodigd:

 1. het te verlengen Jagdschein;
 2. Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheidsduur van  een jaar);
 3. het Jagdscheinantrag;
 4. een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.

Tages-Jagdschein:

benodigd:

 1. 2 pasfoto’s of (indien voorhanden) het te verlengen Tages-Jagdschein;
 2. Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met geldigheid voor de periode waarin u gaat jagen);
 3. het Jagdscheinantrag;
 4. een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van het paspoort of ander geldig identiteitsbewijs;
 5. een door BW, gemeente of notaris gewaarmerkte kopie van de geldige Nederlandse jachtakte.

Vervoer wapens in Duitsland

De jachtwapens dienen uit veiligheidsoverwegingen altijd ongeladen getransporteerd te worden, ook in het jachtveld. Wanneer u reist met een wapen in het kader van de jacht, bijvoorbeeld van of naar het jachtveld, dient het wapen altijd vervoerd te worden in een foedraal of koffer. Wanneer u het wapen vervoerd naar een schietbaan of wapenmaker dan moet het wapen zich in een afgesloten ruimte bevinden. Dit kan zijn een met een slot afgesloten foedraal of in een afgesloten kofferbak. Extra zekerheid biedt het in de handel verkrijgbare foedraal dat met een staaldraad aan de auto wordt bevestigd. Nederlandse jagers die in Duitsland gaan jagen worden geadviseerd om het wapen altijd in een met een slot afgesloten foedraal te vervoeren. Bij een overnachting in bijvoorbeeld een hotel dient het wapen altijd te worden meegenomen naar de hotelkamer en daar bijvoorbeeld met staalkabel te worden vastgemaakt aan een verwarmingsbuis of in een hotelkluis te worden geplaatst. In geen geval mag het wapen achterblijven in de auto.

Loodhoudende kogelpatronen niet overal meer toegestaan.

In de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen (vanaf 1-4-2016), Saarland (vanaf 1-1-2017) en Baden-Württemberg (vanaf 1-1-2016) is loodhoudende kogelmunitie geheel verboden. Daarnaast is in alle deelstaten behalve in Thüringen, Beieren (m.u.v. een enkele Staatsforst), Saksen en Saksen-Anhalt loodhoudende kogelmunitie verboden in een Staatsforst.

Voor de drijf- of drukjachten in de Staatsforsten is bijna overal verplicht, ook mogen nu hierbij geluidsdempers worden gebruikt.

Behalve in de deelstaten Beieren, Brandenburg, Nedersaksen, Saksen en Saksen-Anhalt is een schiettest vereist in een Staatsforst. In Noordrijn-Westfalen is een schietproef vereist met puntenvereisten. Deze schietproef kan het beste gedaan worden in een Duitse schiesskino of bij een Nederlandse schietbaan, maar dan dient U wel te informeren bij Uw gastheer in Duitsland of zij de aantekening van de Nederlandse Schietbaan accepteren en welke eisen er lokaal gelden. Hier vindt U alle bekende Schietbioscopen/Schiesskinos in Duitsland.

Extra eisen deelname jacht.

Naast de wettelijk bepalingen kunnen de jagdverbanden aanvullende eisen stellen voor de deelname aan de jacht. Zo kunnen zij als voorwaarden hanteren dat U Kundigen Person dient te zijn. U dient dan de Duitse opleiding tot Kundige Person te hebben gevolgd. Bent u dat niet, dan moet de jager, dit geldt vaak in de Oostelijke deelstaten, het door hem geschoten ild kopen en meenemen. Het door hem geschoten wild mag dan niet tussen de andere, wel door een Kundige Person, onderzochte dieren hangen en kan daarom niet gekoeld worden. In Nederland wordt regelmatig de Duitse opleiding tot Kundige Person gegeven. Informatie hierover vindt U op onze site als deze worden aangeboden.

Lenen van een wapen van een Duitse jager.

In Nederland is het lenen van andermans wapen op jacht niet toegestaan of er moet een aantekening hiervan gemaakt zijn op de beide jachtakten van zowel de bruiklener en de bruikleenverstrekker. Het is een Nederlandse jager, die in het bezit is van een Ausländerjagdschein, dan staat deze Jagdschein volgens paragraaf 13 lid 4 van de wapenwet gelijk aan een Waffenbesitzkarte. De Nederlandse jager mag dus (met Ausländerjagdschein), het wapen van een Duitse jager lenen. De Nederlander moet dan echter wel een door de bruikleenverstrekker opgestelde schriftelijke en gedateerde bruikleenverklaring bij zich hebben, waaruit de periode van deze bruikleen blijkt, dit is ook nodig voor zijn WA verzekering.

Europees Vuurwapenpaspoort (EVP) noodzakelijk?

vuurwapenpaspoort-300x213Duitsland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dit betekent dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en geldt tevens als vervoersbewijs voor de landen van de EU.

Grofwild

Gebruik van wildmerken is in Duitsland afhankelijk van de deelstaat. Dit is zeker in voormalig Oost Duitsland en Nord RheinWestfalen. In de overige Deelstaten is vaak ook verplicht informeer hierna waar u gaat jagen. In Duitsland moet ieder stuk grofwild te traceren zijn naar de plek van oorsprong (wildursprungschein) en als er in de Duitse deelstaat waar u gaat jagen of jaagt geen wildmerken worden voorgeschreven dan dient men zelf zorg te dragen voor een duidelijke identificatie.

Voor eigen gebruik in Nederland mag U van in Duitsland geschoten wild,  maximaal 1 stuks grofwild per persoon voor eigen consumptie meenemen.

Wild zwijn;

 • Ieder wild zwijn moet op trichine onderzocht zijn. Een trichineafgifteformulier moet het dier vergezellen.
 • Daarnaast moet wild zwijn, (afhankelijk van de deelstaat) voorzien zijn van een wildmerk.
 • Een wild zwijn mag pas vervoerd worden als de uitslag van het trichinenonderzoek binnen is.

Verkoop in Nederland van in Duitsland geschoten wild

 • Al het wild dat u wilt verkopen dient gekoeld vervoerd  te worden;
 • het wild moet vergezeld zijn van een Verklaring 1e onderzoek: Voor Duitsland, een zogenaamd wildursprungschein en
 • afhankelijk van de deelstaat moet het dier al dan niet voorzien zijn van een wildmerk;
 • Voor een wild zwijn: moet trichinenonderzoek afgifteformulier erbij zijn.

Als u het wild laat slachten bij een Nederlandse poelier of een wildverwerkingsbedrijf dan dient deze een EG-erkenning te hebben.

Per deelstaat kunnen de regels over wie de wildursprungschein uitgeeft verschillen; in sommige deelstaten bestaan ze nog niet. In dat geval moet u zelf een wildursprungschein met de benodigde gegevens, schrijven. het is dus van groot belang om goed op de hoogte te zijn  van alle lokale verschillen in de regelingen hieromtrent  van de deelstaat waar u gaat jagen en de lokaal geldende afwijkingen of toevoegingen daarop.

Bron

Deutscher Jagdschutz-Verband (D.J.V.), Johannes-Henry Strasse,26, D-5300 Bonn 1.
Tel.: (+) 49 228 949 0613
Fax.: (+)49 228 949 0641
e-mail: DJV@Jagdschutzverband.de
websites: http://www.jagd-online.de/
http://www.newsroom.de/
http://www.jagdnetz.de/

Per Bundesland zijn er verschillen in de jachtwetgeving. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bejaagbare soorten en de openingstijden van de jacht maar ook het verkrijgen van een jahresschein of dreijahresschein.

Kosten van de verschillende jachtakten zijn bijvoorbeeld in NRW;

 • Einjahresjagdschein = € 65,00
 • Zweijahresjagdschein = € 110,00
 • Dreijahresjagdschein = € 155,00
 • Jahresjagdschein für Jugendliche = € 35,00
 • Zweijahresjagdschein für Jugendliche = 60,00
 • Tagesjagdschein = € 22,50
 • Einjahresfalknerjagdschein = € 35,00
 • Zweijahresfalknerjagdschein = € 60,00
 • Dreijahresfalknerjagdschein =€ 80,00
 • Tagesfalknerjagdschein = € 22,50
 • Jahrejagdscheindoppel =€ 15,00

 jagdspezialist_NL advertentie (1)Jaagt u in Duitsland of wilt u in Duitsland gaan jagen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren u op het gebied van het Duitse jacht- en wapenrecht én wij ondersteunen u bij het vinden van een jachtveld of andere jachtmogelijkheden in Duitsland. Profiteer van onze kennis, van onze ervaring en van onze Duits-Nederlandse achtergrond en jaag met ons, als uw betrouwbare en deskundige partner, zonder zorgen in Duitsland.

Zie voor meer informatie onze site: www.de-jagdspezialist.com

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk