Jagen in Frankrijk

www jagenfrankrijk comOm als (buiten Frankrijk woonachtige) Nederlander in Frankrijk te kunnen jagen dient de Nederlandse jachtakte in Frankrijk te worden gevalideerd. Dit gebeurt door een officieel erkende Franse instantie of organisatie, bijvoorbeeld de Fédération Nationale des Chasseurs of de departementale jagersverenigingen.

Bij deze instantie of organisatie vraagt u het betreffende aanvraagformulier aan en stuurt dit ingevuld en met de benodigde betaling retour. Het eenvoudigste is dit door uw Franse gastheer te laten verzorgen.

De kosten van het valideren van de Nederlandse akte zijn afhankelijk van het departement, de gekozen periode en de wildsoorten waarop men wil jagen en variëren van € 200,– tot € 310,–. Bij een tijdelijke validatie kan men kiezen uit een periode van;

  • 9 aaneengesloten dagen (deze kan men maar 1 maal per jaar aanvragen).
  • 3 aaneengesloten dagen.(deze kan men maar 1 maal per jaar aanvragen).

Het is ook mogelijk om de Nederlandse jachtakte voor de periode van één jaar te valideren. Anders dan in het verleden hoeft men voor deze jaarvalidatie geen Frans jachtexamen af te leggen.

Waarschuwing

De validatie van de Nederlandse jachtakte mag niet gebeuren op de originele jachtakte. Dit kan uw akte namelijk ongeldig maken! Gebruik hiervoor een kopie.

Overige informatie

Om aan te tonen dat men in Frankrijk is verzekerd, dient men een bewijs te overleggen dat men is verzekerd bij een in Frankrijk gevestigde maatschappij. Leden van de NOJG die de NOJG Jacht WA verzekering hebben afgesloten kunnen een dergelijk bewijs gratis verkrijgen bij het bureau van de NOJG. Houdt er echter rekening mee dat er minimaal twee weken nodig zijn om het bewijs uit Frankrijk te ontvangen.

Altijd wanneer u met een wapen reist door de landen van de Europese Unie is een Europees Vuurwapenpaspoort vereist. Dit paspoort kunt u aanvragen bij de politie. Tevens is nodig een schriftelijke uitnodiging of een akte van het land van bestemming om aan te tonen waarom u met het wapen op reis bent.

Het jachtseizoen is in Frankrijk afhankelijk van de wildsoort en het departement.

Belastingvrij en zonder formaliteiten kunnen twee jachtgeweren en 100 patronen per geweer naar Frankrijk ingevoerd worden. De ingevoerde patronen hoeven niet weer te worden uitgevoerd.

De kalibers .30-06, .308 en 8x57JS zijn in Frankrijk niet langer verboden. De Europese organisatie FACE bevestigd dat de wijziging van de Franse wetgeving is geïmplementeerd en dat de .30 kalibers evenals de 8 x57JS nu in Frankrijk op jacht gebruikt mogen worden.

De enige kalibers die nog verboden zijn worden genoemd in artikel 2 rubrique 3 en dat zijn:  7,62 × 39; 5,56 × 45; 5,45 × 39 Russian; 12,7 × 99; and 14,5 × 114. Deze kalibers worden veelal gebruikt in machinegeweren en/of aanvalswapens en bijna nooit in jachtwapens (m.u.v. de 5,56 x 45, gelijk aan de .223 Rem).

1) De adressen van de verschillende departementale jagersverenigingen zijn te vinden op het internet: www.unfdc.com, klik dan op l’Annuaire de la chasse >> Federations Departementales  of via http://www.unfdc.com/contact/frame.php?page=1.

1) De adressen van de verschillende departementale jagersverenigingen zijn op 2 manieren te vinden op het internet:www.unfdc.com, klik dan op l’Annuaire de la chasse >> Federations Departementales

In aanvulling op bovenstaande informatie kunnen wij u het volgende meedelen.

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie behoort het jachtrecht niet automatisch aan de grondeigenaar/gebruiker. Over het algemeen zijn namelijk alle jachtgebieden in beheer van de ACCA (de lokale jagersvereniging). Daarbij geldt dat gebieden kleiner dan 20 ha verplicht altijd zijn verhuurd via de ACCA. Gebieden groter dan 20 ha zijn alleen bij uitdrukkelijk aangeven door de eigenaar/gebruiker niet aan de ACCA.

Contracten met ACCA hebben een looptijd van 6 jaar en worden automatisch verlengd. Om gebieden uit de ACCA contracten te halen, dient de jacht minimaal 3 jaar tevoren opgezegd worden, via een bij de notaris op te stellen verklaring.

Het Nederlands jachtdiploma is in Frankrijk niet erkend. Om een ‘normale’ Franse jachtakte te verkrijgen dient dus het Frans jachtexamen afgelegd te worden.

Elk arrondissement heeft eigen bepalingen m.b.t. bejaagbare soorten, jachtmethoden, populatiebeheersbepalingen etc.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.