Jagen in Engeland na de Brexit.

 

Omdat ik hier steeds meer vragen over krijg, leek het mij verstandig en handig om hier even een klein stukje aan te wijden.

Hoe gaat het straks na de Brexit met het aanvragen van de Engelse Visitor’s Fire Arm Permit en/of het Visitor’s Shot Gun Certificate?

Kort en goed, ik heb hierover nauw contact met de Engelse Politie, en wel het hoofd van de afdeling “ Fire Arms and Explosives” in Winchester die in de werkgroep zitting heeft die de overheid moet gaan adviseren over nieuwe wetgeving aangaande dit onderwerp.

Toen ik mijn vraag aan hem voorlegde, liet hij mij weten dat de aanvraagprocedure hetzelfde blijft zoals voorheen, de aanvraag moet dus net als voorheen via een Engelse sponsor gedaan worden.

Ook zal er net als voorheen een bewijsstuk moeten worden aangeleverd, dat de aanvrager in het land van herkomst geautoriseerd is om een vuurwapen te bezitten.

Op mijn vraag welk bewijsstuk dit zal moeten zijn, moest hij op dat moment het antwoord schuldig blijven, dit was tot nu toe de Europese Vuurwapen Pas of kopie hiervan maar aangezien het VK na de Brexit niet meer bij Europa hoort en de Engelsen geen EFP (EVP) meer kunnen aanvragen, denkt men er over om een door een beëdigde tolk vertaalde versie van de Jachtakte te gaan hanteren

Ik ben toen brutaal en eigenwijs geweest en heb hem op de man af gevraagd “waarom iets overboord gooien” wat al jaren goed functioneert (daar zijn de Engelsen tenslotte meesters in), met andere woorden gewoon de EVP blijven gebruiken.

Hij stond hier welwillend tegenover en zou mij op de hoogte houden, maar gaf aan dat zolang de Brexit nog niet definitief is, of dat er een jarenlange overgangsperiode komt, er geen nieuwe wetgeving gemaakt kan worden.

Dus…………… nog steeds geen 100 % duidelijkheid.

Voor eventuele verdere vragen kunt U natuurlijk altijd een mailtje sturen naar: ifjmbrand@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.