Jagen op steenmarter goed voor stand weidevogels in Friesland

Het jagen op de steenmarter is een kansrijke maatregel om de weidevogels te beschermen. Dat zegt de provincie na een proef in het weidevogelgebied bij Aldeboarn.

Daar zijn in de lente 10 steenmarters gevangen en gedood. Dat leidt tot een stijging van het aantal jonge weidevogels. Het aantal nesten dat werd leeggeroofd, daalde van 55 naar 35 procent, het aantal eieren dat uitkwam steeg van 39 naar 47 procent.

Dat er toch nog nesten werden leeggeroofd, kwam door een vos en twee steenmartervrouwtjes met jongen, die de provincie met rust heeft gelaten.

Waren die predatoren er niet geweest, dan was 90 procent van de nesten onbeschadigd gebleven. De provincie wil de proef graag uitbreiden naar andere gebieden en heeft daarvoor bij het Rijk subsidie aangevraagd.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.