Jagers: geen beperking in nieuwe natuurwet

Gert-JanMarkelo – Voorzitter Gert-Jan Oplaat uit Markelo van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer roept de leden op extra te doneren voor een mediacampagne om de jachtregels te laten zoals die nu zijn. Ook de Koninklijke Jagersvereniging doet zo’n oproep.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat de beheersjacht op eend, fazant, houtduif, haas en konijn volgens Oplaat voortaan onmogelijk maakt. De mediacampagne moet worden gericht op het ‘behoud van de jacht en een doeltreffend natuurbeheer’.

“Het brede publiek moet ook weten hoe belangrijk vrije speelruimte is voor een daadkrachtig wild- en natuurbeheer door goed opgeleide mensen en wat dat dan allemaal oplevert”, aldus preses Oplaat.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft de nieuwe Wet Natuurbescherming op 18 juni ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet wordt volgend jaar van kracht. Vanaf een nog nader te bepalen datum in 2015 is de jacht alleen nog toegestaan om de wildstand te beheren en om schade door dieren te bestrijden. De jacht op damherten en wild zwijn blijft verboden.

De nieuwe wet is de opvolger van de Flora-faunawet, de natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Het doden van dieren vindt alleen nog plaats als alle andere preventieve middelen gefaald hebben en het doden de enige oplossing is, aldus het standpunt van staatssecretaris Dijksma. Daarmee verbiedt ze impliciet de zogeheten plezierjacht.

De huidige wildlijst met min of meer vrije jacht op eend, fazant, houtduif, haas en konijn wordt opgeheven. Als het nodig is om deze dieren af te schieten, moet er voortaan een afschotplan worden opgesteld.

“Voor de uitoefening van de jacht betekent deze verplichting dat het afschot moet worden gepland, gestructureerd, geobjectiveerd en gemaximeerd, met inachtneming van de schadehistorie en de draagkracht van de populaties”, zegt staatssecretaris Dijksma in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

“Verder voorziet het wetsvoorstel in regels die waarborgen dat ernstig leed bij dieren als gevolg van de jacht worden voorkomen. Er is voorzien in een algemene verplichting om onnodig lijden van dieren te voorkomen en in regels over het gebruik van het geweer”, aldus Dijksma.

(bronvermelding: Twentse Courant Tubantia d.d. 30 december 2014)

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk