Jagersvereniging pleit via factsheet voor nieuwe nationale wildlijst

De Jagersvereniging heeft een nieuwe factsheet opgesteld met de titel: Tijd voor een nieuwe Nationale Wildlijst. Daarin legt de vereniging uit wat de werking van de wildlijst is, wat de voordelen er van zijn en hoe groot het draagvlak voor de wildlijst is.

In de factsheet legt de Jagersvereniging de werking van de wildlijst uit. Jagers hebben enerzijds de plicht om kwetsbare diersoorten te beschermen en hebben anderzijds de taak om talrijke diersoorten te bejagen waarmee ongewenste effecten als landbouwschade en aanrijdingen voorkomen worden. De jager heeft de verantwoordelijkheid voor de stand van vijf diersoorten. Er is breed draagvlak onder Nederlanders om de jager ook zo’n zelfde verantwoordelijkheid voor meer diersoorten te geven.

De Jagersvereniging baseert de informatie van de factsheet op een onderzoek dat dit jaar in opdracht van de vereniging werd uitgevoerd. Op de vraag of er in de wet moet worden vastgelegd dat de jager deze verantwoordelijkheid ook krijgt voor diersoorten als ganzen, reeën en wilde zwijnen antwoordt 53% dat dit een goede zaak zou zijn, 10% is daar geen voorstander van en 37% reageert neutraal.

De factsheet Tijd voor een nieuwe Nationale Wildlijst is te vinden op de website van de Jagersvereniging.

bron: Jagersvereniging, 29/12/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.