JTGH NOJG

Stichting jachttraining voor gebruikshonden ( JTGH)

JTGH kopje

Wat is de JTGH

Aangezien er in Nederland onder de jagers/jachthondenbezitters een duidelijke behoefte is aan meer praktijkgerichte training en dito proeven en het omhoog brengen van het kwaliteitsniveau van zowel voorjagers als jachthonden, is er binnen de NOJG begin jaren 90 een stichting in het leven geroepen die zich bezighoud met het organiseren van puur op de dagelijkse jachtpraktijk gerichte jachthondenproeven. Deze stichting heet JTGH en staat voor Stichting Jachttraining voor Gebruikshonden.

Na een succesvolle start begin jaren 90, is de Stichting de jaren daarna wat minder actief geweest. In 2008 echter is de Stichting nieuw leven ingeblazen en zijn er zeer succesvolle jachthondenproeven georganiseerd.

Zoals reeds aangegeven is de JTGH een stichting. Dat betekent dat er geen mensen en/of organisaties lid kunnen worden, want een stichting kan geen leden tellen, maar enkel en alleen een bestuur en/of deelnemers.

Het bestuur bestaat uit :

Voorzitter:. Richard Bosch | E: JTGH@live.nl
Secretaris: Jan Steenbeek
Penningmeester: Betsie van Felius
Overige bestuursleden: Henk Hoogenkamp

 

 

 

 

 

Doelstelling is om jaarlijks in iedere provincie/regio een JTGH Artemis Jachthondenproef te organiseren en jaarlijks een finale in de vorm van een Hubertusproef waarbij van elke provincie/regio de als eerste en tweede geëindigde combinatie van de gehouden Artemisproeven zullen worden uitgenodigd.
Tevens kunnen aan deelnemers van de proeven wegens bijzondere prestatie zgn. wildcards voor deelname aan de Hubertus worden gegeven.

Beide proeven zijn puur op de dagelijkse jachtpraktijk gericht en bestaan uit verrassende, niet alledaagse onderdelen.
De onderdelen van de proeven zijn beschreven in de reglementen, welke u eveneens op deze site kan vinden.

Als een jachthond een van de door de JTGH opgezette proeven met goed gevolg heeft afgelegd zal de hond gecertificeerd worden, wat voor een jager betekend dat hij met een gerust hart de voorjager/hond combinatie kan uitnodigen bij de jachtpartij en voor de voorjager dat hij de hond vol vertrouwen kan meenemen op de jacht.
Deze certificering ( Artemis en/of Hubertus ) kan vermeld worden op de NOJG Jachthondenpoollijst.

Zie voor meer nieuws JTHG (uitnodigingen-inschrijfformulieren-verslagen jachthondenroeven) de nieuwspagina JTGH

Het bankrekening voor de leden/deelnemers om per inschrijving direct per bank te kunnen betalen is.

Stichting JTGH | Rabobank  NL2 RABO 0322 5093 51 | JTGH@live.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.