Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming).

Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming”

PDF document | 3 pagina’s | 63 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2016

Bijlagen

De NOJG zal deze bestuderen en U nader informeren over de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen voor de uitvoering van de jacht, beheer en schadebestrijding.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.