Kennisgeving Faunabeheer Grauwe Ganzen Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 13 februari 2018 ingevolge artikel 3.3 eerste, vierde en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming en van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 3.1 en 3.2 Wnb, een quotum hebben vastgesteld voor het op jachtveldniveau reduceren (doden) van de populatie grauwe ganzen (Anser anser), waarbij het quotum voor 2018 vastgesteld wordt op 10.000 stuks grauwe ganzen.

Deze ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, Postbus 100, 5201 AC te ‘s-Hertogenbosch, voor het beheer van grauwe ganzen.

De ontheffing is geldig van 15 februari 2018 tot en met 31 oktober 2018 en heeft als kenmerk Z/064020.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 februari 2018 tot en met 27 maart 2018, 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via info@odbn.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

BEZWAAR
Mocht u, vanuit een rechtstreeks belang bij dit besluit, hiertegen bezwaar willen maken, dan kunt u dit tot en met 27 maart 2018 schriftelijk kenbaar maken aan ons college.

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift gaat in op de dag na verzending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift richten aan:
Het college van Gedeputeerde Staten
t.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk Z/064020, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 8304 en via bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al dient u een bezwaarschrift in. Het is wel mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en een besluit te nemen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te mogen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

‘s-Hertogenbosch, februari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • Aalburg
 • Alphen-Chaam
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Maasdonk
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Schijndel
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Sint-Oedenrode
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veghel
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Werkendam
 • Woensdrecht
 • Woudrichem
 • Zundert
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.