Konijnen spelen in Nederland waarschijnlijk geen rol bij de verspreiding hepatitis E naar mensen

konijnen duinen Terschelling

Hoewel onderzoek in het buitenland wees op een grote genetische overeenkomst tussen een hepatitis E-virus (HEV)-variant bij konijnen en een variant bij mensen, blijkt uit onderzoek van Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR, en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht dat de varianten van HEV die voorkomen bij Nederlandse konijnen verschillen van de menselijke variant. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat konijnen in Nederland een infectiebron zijn voor hepatitis E bij mensen.

Hepatitis E, een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis E-virus (HEV), komt steeds vaker voor in Nederland. Van het virus bestaan verschillende varianten, zowel bij mensen als bij dieren. Onderzoek in het buitenland wees op een grote genetische overeenkomst tussen een HEV-variant bij konijnen en een variant bij mensen. Als er inderdaad een verwantschap bestaat, dreigt een potentieel risicovolle situatie gezien het grote aantal wilde en tamme konijnen in Nederland. De ziekte zou dan mogelijk overdraagbaar zijn van dier op mens.

Besmetting
Een besmetting met HEV kan plaatsvinden via verontreinigd eten of drinken. Bij onhygiënische omstandigheden wordt meestal aan het buitenland gedacht. Twee derde van de acute hepatitis E-gevallen in Nederland blijken echter niets te maken te hebben met een verblijf in landen waar hepatitis E endemisch is. De oorzaak moet in die gevallen elders worden gezocht. Vijftien jaar geleden is al aangetoond dat varkensvlees en –mest een rol spelen in de overdracht van HEV. Andere diersoorten zouden echter ook als besmettingsbron kunnen dienen. Met een betere hygiëne is besmetting eenvoudig te voorkomen.

Genetische verschillen
De Utrechtse onderzoekers en hun collega’s in Lelystad bestudeerden uitwerpselen en leverweefsel van wilde konijnen en van konijnen uit de commerciële houderij, evenals de uitwerpselen van konijnen op kinderboerderijen. Onder de wilde konijnen en de konijnen op kinderboerderijen troffen ze diverse gevallen van HEV aan, onder de vleeskonijnen geen enkele. Het gevonden konijnen-HEV vergeleken ze met mensen-HEV. De genetische verschillen bleken dermate groot dat konijnen in Nederland geen rol spelen in HEV-besmettingen bij mensen, zo concluderen de onderzoekers.

bron: Centraal Veterinair Instituut / Universiteit Utrecht, 27/05/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.