Korhoenderproject in Nationale Park De Hoge Veluwe wordt stopgezet

Het korhoenderproject in het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt na 10 jaar stopgezet. Het is niet gelukt om een levensvatbare populatie korhoenders op te bouwen. Een groot deel van de korhoenders valt ten prooi aan haviken. Een aanpak waarbij jaarlijks enkele tientallen korhoenders worden uitgezet biedt geen soelaas. Er is een aantal van minimaal honderd noodzakelijk en daarvoor ontbreken de financiële middelen. De afgelopen periode is Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe op zoek gegaan naar steun van andere partijen. Maar die zoektocht heeft niets opgeleverd. Natuurbeheerorganisaties en de provincie waren niet over te halen mee te doen. Hierdoor ziet de stichting zich genoodzaakt om de herintroductie van korhoenders stop te zetten.

bron: Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, 25/07/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.