Kreten uit het veld……

 

Het is weer lente en de kieviten en grutto’s zouden onze weilanden weer moeten vullen met hun kreten. Helaas blijft het op veel velden akelig stil. Nu weten we allemaal, dat onze moderne landbouwmethoden niet erg bevorderlijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels, maar de tijd, dat een boerenfamilie kon leven van een lapje grond, twee varkens en een koe, ligt ver achter ons. Dankzij de moordende concurrentie in onze vrije markt, schijnt een bedrijf met ‘slechts’ 600 varkens al niet meer levensvatbaar te zijn en wordt de boer gedwongen het uiterste uit zijn grond te halen, terwijl hij ondertussen ook nog aan allerlei milieuwetten moet voldoen.

Niettemin probeert een aantal boeren er het beste van te maken door een aangepast maaibeheer en de aanleg van wildstroken in de akkerranden. Maar hoe frustrerend, wanneer het resultaat van hun inspanningen onmiddellijk teniet gedaan wordt door een overvloed van roofdieren, een overvloed die het gevolg is van het goedbedoelde natuurbeleid.

Een kreet uit Friesland:

gisteravond een loop met de plaatselijke vogelwacht om nesten te markeren., van kievit,grutto en tureluur. Op het stuk dat voorheen optilde van weidevogels en waar nog steeds wordt geboerd als vroeger, zegge en schrijve 1 kievit met een broed, 1 grutto met 2 en 1 met 3 eieren. Waar voorheen 700 tot 8oo eieren in deze tijd werden geteld is dit dus een triest en intriest resultaat. Steenmarter, vos, marterachtigen voeden zich ook hiermee, evenals reiger en ooievaar. …………weilanden, en uiterwaarden en vrije omgeving zijn doodsvelden geworden. Verd… is er dan NIEMAND in de politiek die kont in de broek heeft ?????”

predatorenOoievaars?? Dat is even schrikken. Nooit gedacht en ik ben ook blij dat we ze weer hebben in ons land. Maar dat betekent niet, dat we de ogen moeten sluiten voor de werkelijkheid. Onze ooievaars – resultaat van een terugfokprogramma – trekken ’s winters niet meer weg. Ze worden dan bijgevoerd met kuikens! En als het voorjaar komt, gaan ze zelf kuikens zoeken.

(Fazanten bijvoeren is overigens verboden.)

Een andere Fries:

Dat achter die maaier dan 10 tot 15 ooievaars lopen om er voor te zorgen dat alle ”ongedierte” word opgeruimd, vergeet men liever.”

Dat ‘ongedierte’ bestaat dan deels uit de eieren of kuikens, waar de boer omheen gemaaid heeft. En als er geen ooievaars of reigers zijn, dan zit er wel een kraai in de buurt, die goed heeft begrepen dat hij op dát stukje moet zijn, dat de boer overeind gelaten heeft.

Dit is de harde realiteit in onze lieflijke natuur en die moeten we onder ogen zien. Het valt weer wat tegen in het sprookjesbos.

Helemaal frustrerend wordt het, wanneer je buurman een van de grote natuurorganisaties is, die weigert aan predatiebeheer te doen en zo voor een eindeloze aanwas van rovers in jouw gebied zorgt.

verwilderde katEen kreet uit het zuiden:

“In 2000 krijgt Limburgs Landschap 22 HA veld gelegen in mijn jachtveld, vroeger mijn beste hoek wat hazen, fazanten, eenden, patrijzen en konijnen betreft.
Nu, leeg, maar ja, er lopen in de zomer paarden en in de winter Heckrunderen, en LL snapt niet dat de wildstand zo terug is gelopen. Stichting Ark en Natuurmonumenten hebben hier veel ruimte gekregen. Voordat zij er waren, was hier veel reewild en kleinwild aanwezig. Nu runderen en ganzen en vos, verder niks. O, jawel, ze zijn namelijk bezig met dassen uitzetten…..Ja, tóp die natuur”

En dan de verschraling ten bate van ‘nieuwe natuur’. Prima dat een vermest vennengebied afgeplagd wordt zodat de Zonnedauw terug kan keren, maar moet dat dan met elk weiland gebeuren?

“Waren onze weilanden geen natuur? Nu overal biezen. Weg vogels, weg hazen. Alleen nog maar ganzen”

Dit soort kreten hoor ik nu vaker dan de kreten van de grutto of kievit. Ze komen van mensen uit het veld. Die man in het veld is natuurlijk geen wetenschappelijk statisticus. Dat betekent echter niet, dat hij niet weet waar hij over praat. In tegendeel. De verantwoorde statistiek vinden we – met een paar jaar vertraging – op de site van SOVON, waar de achteruitgang van een aantal weidevogels goed te zien is. De man in het veld ziet het voor zijn neus gebeuren – 2 jaar eerder.

 Tot slot nog een kreet uit Vlaanderen na een dwaze bewering van een groen parlementslid:

“….kent niet het verschil tussen een bosekster of een veldekster. Zou hij het verschil kennen tussen een botvink en een kneuter?
Zou hij ooit een leeuwerik ten hemel hebben zien klimmen terwijl hij zijn deuntje zingt? Zou hij ooit een nestje van het kwikstaartje gezien hebben in een aardappelveld? NEEN. Maar vroeger was de lucht gevuld van het gezang van de akkervogels, ‘t is nog maar 40 jaar geleden en wij hoorden het geroep van de fazanthaan en het kir kir van de patrijzen en kwartels.”

Nee, ik pleit niet voor het afschieten van ooievaars. Maar die kuikens bijvoeren ???

Paul Bouwmeester

www.jachtargumenten.nl

Heeft u ook zo’n verhaal? Stuur het hier met vermelding van naam en woonplaats of landstreek. Foto’s ook welkom.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.