Landelijke test met vogelakkers op bijna 100 hectare

de stakkers van akkers

Grauwe Kiekendief Groningen

Met steun van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wordt deze week bijna 100 hectare vogelakkers ingezaaid in Nederland. Het gaat om een landelijke test. In de landelijke test moet blijken hoe ecologische effecten, efficiënt en doelmatig boeren en de agrarische inpasbaarheid van de vogelakker op verschillende typen grond en in verschillend aantal hectares uitpakt.

Het idee van de vogelakker wordt in Groningen ontwikkeld door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, met subsidie van de provincie Groningen. De vogelakker is een combinatie van stroken braakliggende natuur en een meerjarige teelt van luzerne op één en hetzelfde perceel. Dit concept blijkt in de praktijk relatief goedkoop te zijn en ecologisch gezien veel op te brengen.

Staatseecretaris Dijksma stelt nu geld beschikbaar voor een landelijke test. Daardoor kan er gemeten worden of vogelakkers ook succesvol zijn in andere provincies en op andere grondsoorten. Er wordt 75 hectare vogelakkers ingezaaid in Flevoland, op Texel 22 en in Groningen 3. Later volgen waarschijnlijk nog akkers in Friesland, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland.

De Europese Commissie heeft de vogelakker inmiddels als natuurmaatregel in agrarisch gebied geaccepteerd. Hierdoor wordt het voor akkerbouwers financieel interessanter om zo hun akkers te vergroenen. In 2016 draait de Groningse vogelakker ook proef in de Duitse deelstaat Niedersachsen en in Vlaanderen, om te bezien of het concept ook geschikt is in de rest van Europa.

bron: Provincie Groningen, 21/04/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk