Landelijke vrijstelling vos weer van kracht in Gelderland

Afgelopen week maakte de Faunabeheereenheid Gelderland bekend dat het advies om geen gebruik te maken van de landelijke vrijstelling voor de vos is ingetrokken. Dit betekent dat de vos in Gelderland vanaf heden weer bejaagd kan worden in het kader van de landelijke vrijstelling.

De rechtbank Midden Nederland deed in maart de uitspraak dat de landelijke vrijstelling voor het doden van de vos onbevoegd in de Regeling natuurbescherming is opgenomen. De rechtbank verklaarde daarmee de bepaling onverbindend ten aanzien van de vos. Als gevolg hiervan gaven meerdere Faunabeheereenheden het advies om geen gebruik te maken van de landelijke vrijstelling voor de vos. Op dit moment heeft de minister deze rechterlijke uitspraak nog niet nader geduid.

De Faunabeheereenheid Gelderland heeft inmiddels besloten het advies, om de vos niet te beheren, in te trekken na intensief overleg met juristen en de provincie Gelderland. De faunabeheereenheid ziet geen noodzaak meer om geen gebruik te maken van de landelijke vrijstelling voor het doden van de vos. Wat dit ingetrokken advies van de Faunabeheereenheid van Gelderland betekent voor de andere provincies is momenteel onduidelijk.