Leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade bekend

  

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot de instelling van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies en ingestemd met de voorgedragen voorzitter en leden.

De leden van deze adviesraad zijn:

  • dhr. G. Beukema, voorzitter;
  • dhr. A. Verhorst (landbouw),
  • dhr. H. Runhaar (wetenschap),
  • dhr. P. de Putter (jacht),
  • dhr. C. Kalden (natuur) en
  • mevrouw H. van Veen (dierenwelzijn) als leden.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te:

  • adviseren aan de provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het toe te passen instrumentarium daarbij;
  • adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te voorkomen en te bestrijden;
  • faciliteren in het kader van haar adviestaak van het maatschappelijke debat.

bron: Provincie Flevoland / Bij12, 08/02/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.