• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Levensreddende ervaring met reekalveren met behulp van drone met warmtebeeldcamera

Zoals u weet geldt de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming ook voor de bescherming van dieren en planten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is. Vanuit die plicht streeft het kenniscentrum naar de inzet van natuur-drones om slachtoffers van maaien, zoals reekalveren, te voorkomen en heeft zij een eigen natuur-droneteam.

Natuur-drones zijn drones met sensoren die worden gebruikt om de natuurbeheerder te helpen om natuurfenomenen zoals planten en dieren in kaart te brengen, dieren te beschermen en te beheren.  

 Dat team heeft afgelopen seizoen een spectaculaire bevinding gedaan die we graag met u delen. Het vorige seizoen heeft ons geleerd dat vreemdmaken van een perceel – zonder dat het goed wordt afgezocht naar mogelijke slachtoffers – de kans op maaislachtoffers onder reekalveren eerder doet toe dan laat afnemen!

Tijdens een van onze missies met de natuur-drone zijn wij een schoolvoorbeeld van vreemdmaken tegengekomen.

Vreemdmaken is het plaatsen van voorwerpen zoals zakken aan stokken, in een te bewerken perceel met als doel de dieren uit het te maaien perceel te houden. Het beeld bestond dat vreemdmaken de aanwezige dieren van het perceel verdrijft en daar weg houdt. Desondanks sneuvelden er wel reekalveren. Maar dat leek toeval.

Het schoolvoorbeeld:

Het betreft een gebied beheert door een familie met twee dochters met als achtergrond diergeneeskunde. Voor het tweede seizoen werd Kenniscentrum Reeën gevraagd om met de natuur-drone reekalveren te spotten. Op grond van de theorie van het vreemd maken en aangespoord door een boswachter is de avond voor het maaien het perceel vreemd gemaakt. Daarbij werd één reekalf gevonden. De dochters besloten tot een praktijktoets. Ze besloten bewust het reekalf te laten liggen om te zien of het reekalf ’s nachts zou verdwijnen.

3 ligplaatsen van reekalveren

In de vroege ochtend zag de familie een reegeit die zich ‘zenuwachtig’ en opzichtig bij de perceelgrens ophield. Vervolgens vond het natuur-droneteam het reekalf! Sterker nog: Het team vond in het perceel nog twee reekalveren. De familie was ontzettend blij dat het perceel met de natuur-drone was afgezocht.

Als Kenniscentrum Reeën concluderen we dat het vreemdmaken het best in combinatie met het opsporen van de jonge dieren door een natuur-drone kan worden gedaan.

Heeft u ook vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact op nemen via  www.over-reeen.nl/contact.

H.S. van der Wal

Stichting Kenniscentrum Reeën

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.