Lichte stijging verkeersongelukken wild zwijnen en afname aanrijdingen met reewild in Limburg


 

“Van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 zijn er 457 ongelukken gebeurd met reeën en wilde zwijnen in Limburg.

 

Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor; toen waren er 401 ongelukken. Dat blijkt uit cijfers van de Faunabeheereenheid Limburg.

53 aanrijdingen
In 2015 waren 53 aanrijdingen met wilde zwijnen, in 2016 waren dat er 50.

Het aantal aanrijdingen met reeën steeg wel; van 348 (2015-2016) tot 406 (2016-2017).

Kijk hier naar het overzichtskaartje. Ongelukken met zwijnen worden steeds per kalenderjaar geteld; die met reeën in de periode juli t/m juni.

Bosachtig- en natuurgebied
Volgens de Faunabeheereenheid is er geen sprake van een opvallende stijging, het aantal ongelukken fluctueert per jaar. De meeste ongelukken vinden plaats in gebieden waar de wegen bosachtig- en natuurgebied doorkruisen. ”

Hierbij de cijfers zoals de Faunabeheereenheid die gisteren heeft verstuurd, de opgetelde tabellen ter verduidelijking. Kaarten van locaties van aanrijdingen worden jaarlijks door de Fbe Limburg aan de lokale wildbeheereenheden, de gemeentes en de provincie (de wegbeheerders) gestuurd zodat zij lokaal naar oplossingen voor waargenomen knelpunten kunnen zoeken.

Meerjarig beschouwend is er voor aanrijdingen met Ree sprake van een stabiele situatie van aanrijdingen. De populatie wordt in Limburg stabiel gehouden op ongeveer dieren in het voorjaar, om op die manier het aantal aanrijdingen niet te laten stijgen (meer dieren betekent meer kans op aanrijdingen).

Voor het Wild Zwijn geldt dat het aantal dat buiten het leefgebied de Meinweg voorkomt sterk afhankelijk van de inloop via Duitsland en België, als ook de aanwezigheid van voldoende eikels en beukennootjes in het najaar (belangrijkste voedselaanbod), en de overlevingskans van de biggen door een al dan niet strenge winter en een guur voorjaar. Deze drie factoren samen veroorzaken een golfbeweging in de aantallen in Limburg voorkomende Wilde Zwijnen, welke door afschot zoveel mogelijk naar beneden wordt gebracht. Buiten het leefgebied in Nationaal park de Meinweg is de aanwezigheid van Wilde Zwijnen in Limburg niet overal gewenst, niet alleen in verband met de kans op aanrijdingen, maar zeker ook vanwege de grote schade die zij kunnen toebrengen aan landbouw, sportterreinen, tuinen e.d.

Het aantal aanrijdingen volgt in grote lijnen de geschatte aantallen Wilde Zwijnen per jaar, en als je naar de reeks afschot (als maat voor de aanwezigheid van Wilde Zwijnen: hoe meer er ergens zitten, hoe groter de kans dat ze ook geschoten kunnen worden) versus aanrijdingen kijkt lijkt het er juist op dat er sprake is van een afname van aanrijdingen.

Het aantal Reewild aanrijdingen in 2016 (de grootse fractie) is het op 1 na laagste aantal aanrijdingen van de afgelopen 10 jaar, en de aanrijdingen Wild Zwijn (in het geheel relatief klein aandeel van 10%, dus statistisch gevoeliger voor schommelingen bij kleine aantallen) zijn procentueel lager dan op grond van het aantal geschoten dieren (als maat voor het aanwezig zijn in Limburg) lager dan verwacht.

 

Aanrijdingen Ree Limburg

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Geit 175 202 226 254 252 258 268 257 223 263 191 207
Bok 221 196 189 203 235 223 216 229 215 227 157 200
Totaal 396 398 415 457 487 481 484 486 438 490 348 407

 

Totaal aanrijding Ree en wild zwijn Limburg
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aanrijding Wild Zwijn 35 22 14 19 38 53 50
Aanrijding Ree 481 484 486 438 490 348 407
Opgeteld: 516 506 500 457 528 401 457

Faunabeheereenheid Limburg

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.