Lijst van 90 uitheemse plant- en diersoorten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de natuur

muskusrat

Op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een expertpanel een lijst samengesteld van 90 uitheemse plant- en diersoorten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de natuur in Nederland. Volgens de experts komen deze soorten in aanmerking voor een nationaal gecoördineerde aanpak. Het betreft zowel soorten die hier al wijdverbreid zijn, als soorten die nog niet of nauwelijks in Nederland voorkomen.

Begin dit jaar is een Europese verordening over invasieve uitheemse soorten in werking getreden. Op basis van die verordening zal binnen de Europese Unie een lijst worden opgesteld van soorten die van Europees belang zijn en door alle lidstaten moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt in: preventie van de invoer, en eliminatie dan wel beheersing van gevestigde populaties.

Om bij de discussie over die Europese lijst goed voorbereid te zijn, hebben Nederlandse experts in opdracht van staatssecretaris Dijksma 152 invasieve exoten beoordeeld en ingedeeld in de categorieën hoog, matig en laag risico. Ook hebben ze per soort een schatting gedaan van de kosten van eliminatie en beheer. Tevens hebben ze gekeken naar de introductieroutes, waarbij de handel in huisdieren en aquarium- en vijverplanten de belangrijkste route bleek te zijn.

Resultaat van het werk van het expertpanel is onder meer een lijst van 90 soorten die volgens de experts in aanmerking komen voor een nationaal gecoördineerde aanpak, indien de soort niet op de EU-lijst wordt geplaatst. Op de lijst staan diverse soorten die in Nederland wijdverbreid zijn zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse oester, de halsbandparkiet, de muskusrat, de Amerikaanse vogelkers en de grote waternavel. Er staan echter op ook soorten die nog slechts lokaal of helemaal niet voorkomen in Nederland, waaronder de hottentotvijg, de indigostruik, de Siberische steur en de bruinkopdiksnavelmees.

Van de lijst is tot nu toe voor slechts een handvol soorten een aanpak ontwikkeld. Dat betreft onder andere de Amerikaanse brulkikker, de Pallas’ eekhoorn en de huiskraai. Op de grote waternavel na, mogen alle planten nog steeds worden ingevoerd, verhandeld en in de natuur worden uitgezet. Voor exotische waterplanten is een convenant opgesteld, dat slechts door enkele kwekers en handelaren is ondertekend en bovendien niet in rechte afdwingbaar is. En bijna alle dieren op de lijst mogen worden ingevoerd en verhandeld. Verder geldt voor dieren in het algemeen een uitzetverbod, maar dat verbod geldt niet voor diverse soorten vissen, rivierkreeften en schelpdieren die als exoot gezien worden.

bron: Platform Stop invasieve exoten, 15/05/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk