• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Lim­burg­se Om­ge­vings­vi­sie in ont­werp klaar

De provincie Limburg werkt aan een Omgevingsvisie voor de langere termijn. Daarin komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals wonen, bodem, infrastructuur, energie, economie, landbouw, water, natuur, landschap en cultureel erfgoed. Ook gezondheid en een gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen. De ontwerp-Omgevingsvisie is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ligt van 7 september tot en met 18 oktober voor iedereen ter inzage.

De Omgevingsvisie is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014. Via een interactief proces zijn met de stakeholders de uitgangspunten geformuleerd. Daarnaast heeft in dezelfde periode een uitgebreid burgerparticipatieproject plaatsgevonden.

De inbreng van alle belanghebbenden heeft geleid tot een concept-Omgevingsvisie, die in het voorjaar door Gedeputeerde Staten al is vrijgegeven. Op dat concept is door zo’n 50 organisaties gereageerd en nu is er een volgende versie klaar, die iedereen kan inzien. Begin 2021 gaan Provinciale Staten van Limburg er een definitief besluit over nemen.

Op de website van de provincie Limburg staat meer achtergrond over de Omgevingsvisie en de totstandkoming ervan. Ook staat er een toelichting over de ter inzagelegging bij de provincie en gemeenten en hoe een zienswijze ingediend kan worden. De Omgevingsvisie en bijbehorende documenten zijn op deze website digitaal te raadplegen. Via www.polviewer.nl is de Ontwerp Omgevingsvisie ook te raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden.

bron: Provincie Limburg, 01/09/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.