• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

LTO Nederland teleurgesteld over Interprovinciaal Wolvenplan

LTO Nederland is teleurgesteld over het Interprovinciaal Wolvenplan van het het Interprovinciaal Overleg, het samenwerkingsverband tussen provincies. LTO Nederland dringt al langere tijd aan op gedegen maatschappelijke discussie en goed beleid over wat het betekent dat de wolf nu in Nederland is. De organisatie betwijfelt of het plan van de provincies genoeg houvast biedt om de veiligheid van mens en dier te waarborgen.

Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland: “Veel van onze vragen blijven onbeantwoord. Worden burgers en de gebruikers van natuur- en landbouwgrond wel goed ingelicht als er een wolf in de buurt is? Waarom krijgt preventie geen invulling in dit plan, maar wordt het aan elke provincie apart overgelaten? Wanneer wordt er precies tot beheer overgegaan door de verantwoordelijke instanties?” Wel vindt LTO het positief dat er regionale commissies worden ingesteld op het moment dat zich een roedel vestigt. Het is voor LTO belangrijk dat boeren daar bij worden betrokken.

Blijvende vragen
LTO is niet betrokken bij het opstellen van het plan. De organisatie vindt het teleurstellend dat er zo veel zaken onbeantwoord blijven. Zo is niet duidelijk hoe er wordt omgegaan met zwervende wolven en wolven die afwijkend gedrag tonen. De handhavingskaders zijn onduidelijk en ook is communicatie niet nauwkeurig geregeld. Zwervende wolven overbruggen makkelijk 50 tot 70 kilometer per dag.

Onzekerheid bij schade
Rondom preventie en schade blijft ook veel onduidelijk. Elke provincie mag het zelf het beleid bepalen. Dat zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid, bij wolven die zich op de grens van provincies vestigen of daar zwerven. Het verschil in het plan tussen hobbyboer en professioneel schapenhouder dat in het plan van de provincies wordt gemaakt sluit niet aan bij de praktijk, terwijl het wel consequenties heeft voor de vergoeding van preventieve kosten. Er ook is geen duidelijkheid over indirecte schade. Als een wolf tijdens de dekkingstijd één schaap in een kudde doodbijt heeft dat een substantiële impact op het aantal lammeren de volgende zomer.

bron: LTO Nederland, 24/01/19

 

Reacties zijn gesloten.