LTO niet blij met jachtparagraaf beheerplan Rijntakken

REGIO OOSTUUR

Bestaand agrarisch gebruik kan worden voortgezet, maar over de jachtparagraaf zijn zorgen. Tot die conclusie komt LTO Noord na bestudering van het beheerplan voor Natura 2000-gebied Rijntakken.

Provincie Gelderland heeft in overleg met belanghebbende partijen het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Rijntakken opgesteld. Daarin staat hoe de natuur in de uiterwaarden rond de Waal, de IJssel en de Neder-Rijn kan worden behouden en hersteld.

Afgelopen weken waren er voorlichtingsbijeenkomsten in het gebied waarin bewoners en gebruikers nader zijn geïnformeerd over de gevolgen van het plan.

Zienswijze

Ook LTO Noord heeft het plan onder de loep genomen. Ze komt tot de conclusie dat in deze uiterwaarden bestaand agrarisch gebruik gewoon kan worden voortgezet. ‘Daar zijn we tevreden over’, stelt beleidsmedewerker Tjerk Elzinga van LTO Noord. Minder blij is hij met de jachtparagraaf. ‘Dat is een technische en vooral erg onduidelijke verhandeling.’

LTO Noord gaat dan ook een zienswijze indienen waarin ze benadrukt dat schadebestrijding in dit Natura 2000-gebied mogelijk moet blijven. ‘De regels in het faunabeheerplan van de provincies zijn voor LTO Noord leidend. Dit beheerplan moet geen extra aanvulling daarop zijn.’

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.