LTO Noord: ‘Stemfout PvdD over ganzenaanpak pakt goed uit voor Friese boer’

De Friese ganzenaanpak wordt verlengd tot en met 2023. Goed nieuws, vindt LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh. „We weten nu waar we aan toe zijn en kunnen we een consistenter beleid krijgen voor boeren”, meldt Sterkenburgh.

De Friese ganzenaanpak heeft als doel om vraatschade aan landbouwgewassen door met name overwinterende ganzen jaarlijks met 5 tot 10 procent te verlagen. Bij de aanpak worden er foerageergebieden ingesteld in de periode van 1 november tot 1 april. Daarnaast wordt er bij de Friese ganzenaanpak gebruik gemaakt van intensieve verjaging (met ondersteunend afschot) waarbij ganzen van schadepercelen naar foerageergebieden verjaagd worden.

Afgelopen woensdag werd de Friese ganzenaanpak door de Provinciale Staten (PS) besproken. De Gedeputeerde Staten van Friesland deden eerder al het voorstel aan PS om de aanpak tot en met 2023 te verlengen. SP, PvdA en onafhankelijk Statenlid Sietze Schukking stelden een alternatief plan voor: de Friese ganzenaanpak verlengen tot en met 2021.

Stemfout

Onder andere Statenlid Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren was voor dit alternatieve plan. Volgens Van der Zanden werkt het afschieten van ganzen ‘contraproductief’. ‘Schiet een gans dood en er komen er twee voor in de plaats. En de gewonde ganzen kunnen niet eens meer beginnen aan de vogeltrek’, laat zij op haar Facebookpagina weten.

Van der Zanden maakte echter een stemfout waardoor zij onbedoeld tegen het alternatieve plan stemde. „Dit is heel ernstig”, liet zij aan de Leeuwarder Courant weten. Het voorstel van SP, PvdA en Schukking werd met 21 tegen 20 stemmen verworpen. ‘De collega-Statenleden boden direct aan dat we in de nieuw periode dit punt opnieuw gaan agenderen. In gezamenlijkheid met collega-partijen gaan we deze misser herstellen na de verkiezingen’, stelt Van der Zanden.

Sterkenburgh vindt het jammer voor het PvdD-Statenlid dat ze ‘een fout’ heeft gemaakt maar stelt dat het verlengen van de Friese ganzenaanpak tot en met 2023 goed nieuws is voor boeren. „We communiceren volop met boeren over de aanpak. Daarnaast zijn we nog bezig met de uitwerking van een aantal rechtszaken. Zo loopt er een rechtszaak van de Vogelbescherming over afschot van ganzen een half uur voor zonsopgang.”

Bonus-malusregeling

De verlenging van de aanpak is niet het enige goede nieuws volgens de bestuurder. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft namelijk toegezegd dat bij invoering van de bonus-malusregeling deze eerst teruggaat naar de Provinciale Staten. De bonus-malusregeling houdt in dat wanneer de ganzenschade niet met 5 tot 10 procent per jaar daalt, de Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om het eigen risico buiten foerageergebieden te verhogen naar 50 procent, dit is nu 20 procent. „Deze regeling is volgens ons onterecht. We zijn daarom blij met de toezegging van Kramer”, stelt Sterkenburgh. Een woordvoerder van de provincie Friesland liet eerder al aan Veldpost weten dat boeren zich niet kunnen vinden in de regeling.

Tekst: Renske Luimes

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.