LTO Noord wil dat ganzen in gebied Loevestein ook bestreden worden conform faunabeheerplan

ganzen die waken

Er zijn veel te veel ganzen in de omgeving van Loevestein vindt de afdeling van LTO Noord in de Bommelerwaard. De landbouworganisatie vindt dat Staatsbosbeheer meer verantwoordelijkheid moet nemen nemen om de populatie te beperken. Dat schrijft LTO Noord in een zienswijze op het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.

In het beheerplan wordt gaan aantal ganzen genoemd dat voor het gebied als maximum wordt gezien. Er wordt slechts verwezen naar het ganzenbeleid van de provincie Gelderland. De afdeling van LTO Noord vindt het belangrijk aan dat deze afspraken op provinciaal niveau ook rond Loevestein nauwgezet worden nagekomen.

LTO Noord en de terreinbeherende organisaties hebben ingestemd met het faunabeheerplan van de provincie Gelderland. Staatsbosbeheer wil echter onder geen enkel beding bestrijding van ganzen op de eigen terreinen rond Loevestein toestaan. Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van het faunabeheerplan, vindt LTO Noord.

bron: Nieuwe Oogst, 31/10/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk