Mogelijke maatwerkgebieden bestrijding schade winterganzen in Friesland

Aan de besturen van de WBE’s in Fryslân,

Een tijdje terug zijn Jan Braaksma en Eeuwke Damstra als vertegenwoordigers van Jagersvereniging Fryslân uitgenodigd door de FBE om te peilen of wij mee zouden willen werken om tot maatwerk te komen rond de belangrijke slaapplaatsen (meer dan 1000 vogels) en natura 2000 gebieden.

Mogelijke maatwerkgebieden bestrijding schade winterganzen

 • Wite en Swarte Brekken
 • Snitsermar
 • Terkaplesterpuollen
 • Grutte Brekken (Lemsterpolder)
 • Brandemeer-Zuid en Zandhuizerveld
 • Easterskar
 • Rotstergaaster Wallen
 • Fluezen bij Elahuizen, Aldegea
 • Morra (zuidkant)
 • Workumer Nieuwland
 • Bocht fan Molkwar (Schuilenburg)
 • Hissemar bij Aldegea SWF
 • Alde Feanen (overkant PMkanaal en Hege Warren)
 • Slüshoeke ZW van Ulesprong
 • Van Oordt’s Mersken
 • Fochteloër Veen

Wij als provincie bestuur waren hier positief over. Wat is er beter dan dat alle partijen elkaar kunnen vinden in oplossingen.
Afgesproken met alle partijen dat ze elkaar respecteren in elkaars standpunten. Daar waar je met de TBO kan afspreken om niet op de grens ganzen gaan bestrijden maar op 35 of 100 meter afstand kan veel credit opleveren. Andersom is er een grondgebruiker/eigenaar die dit om zijn eigen redenen niet wil,  moet zijn jager ganzen kunnen bestrijden op de grens.

De boer is in dit leidend (deze heeft de schade) de jager is volgend in zover de jager dit kan of wil. Dit moeten de boeren en jagers onderling uitmaken.

De Fbe zal de regie nemen om dit te organiseren. De FBE heeft in overleg met alle partijen een lijst gemaakt om welke gebieden het gaat (zie bijlage) en zal de betreffende grondgebruiker(s), jachtactehouder(s) en TBO-medewerkers informeren en faciliteren met kaarten schade gegevens.  De regie houdt niet in dat de FBE bij de maatwerkgesprekken gaat zitten. Het is een proces dat helemaal van onder op moet lopen, in vertrouwen op de kennis van de mensen ‘in het veld’.

Wij vragen u op verzoek van alle partijen een adviserende rol te spelen. Dit is voor het nabuurschap zeer bevorderlijk. Hoewel het maatwerk niet betrekking heeft op alle WBE’s leek het ons goed alle WBE’s te informeren dat dit op korte termijn gaat spelen. Wij zouden u willen vragen om dit landelijk voorbeeld project zo goed als mogelijk te laten slagen.

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij  Eeuwke Damstra namens de Jagersvereniging  bettyeneeuwke@gmail.com  tel. 06 55 371 097 of Peter van Kempen namens de NOJG p.kempen5@chello.nl  tel. 0651221925.

Met vriendelijke groet,

 • Peter Kempen Jan Braaksma
 • Secr. Jagersvereniging Fryslân
 • Ledenvertegenwoordiger Jagersvereniging Fryslân
 • De Finne 38
 • 9036KK Menaam
 • Mailadres: friesland@jagersvereniging.nl
 • Mobiel: 0641788521
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk