Maximaal aantal af te schieten ganzen in provincie Friesland blijft gelijk

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben het Faunabeheerplan Winterganzen 2018 – 2020 van de Faunabeheereenheid goedgekeurd. De provincie wil de ganzenschade jaarlijks met 5% tot 10% verminderen. Het maximaal aantal ganzen dat jagers hierbij mogen schieten is net als vorig jaar bepaald op 25.000 grauwe ganzen, 100.000 brandganzen en 75.000 kolganzen

In de praktijk is het afschot van het aantal ganzen aanzienlijk minder dan de toegestane aantallen. Vorig jaar zijn circa 40.000 ganzen gedood. In de provincie Friesland overwinteren jaarlijks circa 1,3 miljoen ganzen.

In het Faunabeheerplan staan de maatregelen die jagers en grondgebruikers mogen treffen om schade aan landerijen door ganzen tegen te gaan. Ook staan er maatregelen in die ervoor moeten zorgen dat de instandhouding van de ganzensoorten niet in het gedrang komt.

Zie voor meer informatie het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2018 – 2020 en de daarbij behorende bijlagen op de site van de provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 08/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.