Meer duidelijkheid over beheer en schadebestrijding wild in Gelderland

De provincie en de Faunabeheereenheid Gelderland hebben hun onderlinge taakverdeling bij het beheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren uitgewerkt. Aanleiding hiervoor was onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen die bij het faunabeheer betrokken zijn. Ook in de Flora- en faunawet zijn de taken niet altijd concreet beschreven. 


De provincie en de Faunabeheereenheid (FBE) hebben in overleg nader bepaald en vastgelegd welke taken de wet bij de provincie legt en welke bij de FBE, dan wel welke zij voor zichzelf weggelegd zien, zodat zij er ook samen afspraken over kunnen maken. Uitgangspunt van de wet is dat de meeste in het wild levende dieren beschermd worden. Soms is dat echter niet te handhaven, bijvoorbeeld bij grote overlast voor landbouw, kwetsbare natuur en verkeer. In dat geval is het de provincie die toestemming geeft om toch dieren te verjagen of te schieten om schade te beperken. De FBE zorgt voor de coördinatie van uitvoering in de dagelijkse praktijk van faunabeheer en schadebestrijding.

Verantwoordelijkheden
Verder zijn de verantwoordelijkheden van de partijen uitgewerkt. Zo stelt het stuk dat de grondgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het voorkomen van schade aan zijn gewas. Alleen als de overheid beperkingen oplegt aan de mogelijkheid van de grondgebruiker, kan hij in sommige gevallen een tegemoetkoming in de schade ontvangen.

Vertegenwoordigers in Faunabeheereenheid
In het faunabeheer en schadebestrijding zijn veel partijen actief, zoals de regionaal werkende Wildbeheereenheden, de particuliere grondeigenaren, agrariërs, terreinbeherende organisaties, jagers en gemeenten. Al deze partijen hebben vertegenwoordigers in de FBE.

bron: Provincie Gelderland, 10/12/14 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk