• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Meer edelherten en wilde zwijnen afgeschoten op de Veluwe in 2020-2021

In het afgelopen jaar zijn een historisch hoog aantal edelherten afgeschoten op de Veluwe. Het gaat om 1740 dieren, zo meldt de Faunabeheereenheid Gelderland in het jaarrapport over het seizoen 2020-2021. Het aantal ligt ruim 200 hoger dan in het voorgaande jachtseizoen.

In de afgelopen jaren is het aantal edelherten op de Veluwe in het voorjaar gegroeid naar circa 3300 dieren, terwijl er wordt gestreefd naar circa 1600. Deze zomer wordt het aantal herten zelfs geraamd op 4600.

Een te grote populatie edelherten leidt er toe dat veel bomen en struiken die laag aan de grond staan worden aangevreten, waardoor de natuurlijke bosverjonging in de knel komt. Ook in landbouwgewassen ontstaat meer schade.

Tussen juli vorig jaar en maart van dit jaar werden op de Veluwe ook 4.969 wilde zwijnen afgeschoten. Ook dat is nog niet voldoende om de populatie op het gewenste peil te brengen. Om dat te realiseren zouden jagers in de komende maanden 8650 zwijnen moeten schieten.

De volledige jaarrapportage 2020-2021 is te vinden op de website van Faunabeheer Gelderland.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.