Meer mogelijk in strijd tegen steenmarters in Friesland

Steenmarter met eikopie

Overlast van steenmarters kan in de provincie Friesland in de toekomst beter worden bestreden. Het provinciebestuur wil toestaan dat de dieren worden gevangen en dat voortplantings- of rustplaatsen worden vernield. Dit komt bovenop de landelijke versoepeling van steenmarterbestrijding. De steenmarter zorgt in veel dorpen voor overlast. Dieren knagen autokabels kapot, trekken isolatiemateriaal in huizen los en zorgen met hun uitwerpselen voor stank. Ook doden ze geregeld kippen en ander pluimvee van hobbydierhouders. In Friesland zijn vooral in de regio Drachten veel meldingen.

Op dit moment geldt nog een relatief streng beschermingsregime ten aanzien van de steenmarter. De afgelopen decennia is de populatie in het hele land toegenomen, ook in Frielsand. De overheden hebben daarom besloten dat het dier minder streng kan worden beschermd. Landelijk is het verjagen en verstoren van steenmarters per 1 januari niet meer verboden. Daarnaast maakt de provincie het mogelijk om de dieren te vangen en hun verblijfsplaatsen te vernielen. Dat laatste mag alleen binnen de bebouwde kom en onder begeleiding van een deskundige. Bovendien moet een gemeente eerst een soortenbeheerplan hebben opgesteld. Het doden van de dieren blijft verboden.

bron: Friesch Dagblad, 01/11/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.