Meer samenwerking nodig bij jacht op predatoren in Friesland

vos in de ochtend

Natuurorganisaties, boeren, jagers en provincie moeten meer met elkaar samenwerken in de strijd tegen roofdieren, zoals vossen. De organisaties wisselen nu onvoldoende gegevens uit en dat is een van de redenen dat roofdieren niet goed kunnen worden bestreden. Dat betoogde Jaap Boersma van het Friese Collectievenberaad – waar de agrarische natuurverenigingen in Friesland onder vallen – op 2 mei tijdens de nazorgdag van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) in Rohel.

Dit jaar is in Friesland geen ontheffing verleend voor het nachtelijke jachtverbod op vossen. Mede als gevolg daarvan zijn de laatste maanden opvallend veel meldingen gedaan van vogelnesten die door roofdieren zijn leeggehaald. Volgens Boersma is het mede te wijten aan gebrekkige contacten tussen de verschillende organisaties dat het dit jaar niet is gelukt om een ontheffing te krijgen.

bron: Friesch Dagblad, 04/05/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk