Meld wildschade en check faunaschade.nl

Meld schade. Is kosteloos!

Wolf

Landbouwhuisdieren zijn over het algemeen rustig en daardoor een gemakkelijke prooi voor wolven die de weg van de minste weerstand kiezen. Helaas kunnen wij als belangenbehartigers, maar ook politici niets doen als u (dreigende) schade niet meldt in faunaschade.nl. In EU-verband is men helaas van mening dat de wolf volgens de richtlijnen beschermd dient te worden. Schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dient zo spoedig mogelijk, in eerste instantie telefonisch, gemeld te worden. Dit kan bij BIJ12, tijdens kantooruren, op nummer 085-4862222. U kunt ook terecht bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland, ook buiten kantooruren, op nummer 06-23846524.

Registratie Schade

Het melden van schade door alle diersoorten die in het wild leven (o.a. vos, kraaien, dassen, ganzen, marters) is van groot belang. Ook als u geen schadetegemoetkoming kunt of mag aanvragen van bijvoorbeeld de landelijk/provinciaal vrijgestelde diersoorten. Alle schademeldingen worden door de FBE (Faunabeheereenheid) meegenomen bij het opstellen van het faunabeheerplan.

Dat melden is kosteloos; u betaalt pas als u een tegemoetkoming aanvraagt indien in Uw provincie hiervoor taxatiekosten worden berekenend, dit geldt dus niet voor alle provincies. Wel heeft iedereen per bedrijf een eigen risico van per jaar van € 250,-

Ganzen

Op 31 oktober liep de machtiging voor de zomerganzen af in Friesland. Ook daarbij is het van groot belang dat uw jager zijn inspanningen heeft geregistreerd in faunaschade.nl. Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd is het van belang dat uw jager continue twee keer per week de inspanning heeft geregistreerd. Zolang de populatie van een soort geen probleem is, er schade is aangericht en er effectief gebruik is gemaakt van een ontheffing kunt u met een schadeverleden in aanmerking komen voor een ontheffing in een nieuwe periode. U kunt op faunaschade.nl raadplegen of uw jager voldoende inspanningen heeft geregistreerd.

Zonder uw schademeldingen roept de PvdD, Dierenbescherming, Vogelbescherming en meer soortgelijke organisaties, dat er geen schade is en kunnen hiermee de verleende ontheffingen of provinciale vrijstellingen worden aangevochten bij de rechter .

Binnenkort gaat er wat veranderen op de site bij BIJ12. U kunt dan via mijnfaunazaken.nl de tegemoetkoming aanvragen.

Schade melden zonder tegemoetkoming en de aanvraag van de ontheffing/machtiging blijft wel via faunaschade.nl.

Bron: Koebont NMV

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.