Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

ganzen schipholSchiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan.

Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van de maatregelen bij boeren. Hieruit blijkt dat er na het onderwerken van de gewasresten aanzienlijk minder ganzen naar de Haarlemmermeer kwamen dan in de periode waarin de maatregelen nog niet werden genomen. In 2009 en 2010 nam het aantal ganzen in de Haarlemmermeer na de graanoogst met enkele honderden procenten toe. In 2014 was deze piek gereduceerd tot 40 procent.

In 2014 hebben boeren rond Schiphol €1,67 miljoen gekregen voor de maatregelen die ze nemen om hun land onaantrekkelijk te maken als foerageergebied voor ganzen. In 2014 deed 1.954 hectare graan in de directe omgeving van Schiphol mee. Dat is 95 procent van het totale oppervlakte graan in het gebied. Het gaat om 71 boeren. In 2012, toen het project begon, deden nog 62 boeren mee met in totaal 75 procent van het graanareaal rond de luchthaven.
Met de boeren is tot 2017 een overeenkomst gesloten waarbij ze na de oogst graanresten versneld moeten onderwerken. Hierdoor kan het stro niet verkocht worden. Vanwege de extra werkzaamheden en het niet kunnen verkopen van het stro krijgen de boeren een vergoeding.
Er wordt ook gevraagd of resten van aardappelen en bieten na de oogst versneld ondergewerkt kunnen worden, maar dit lukt door de weersomstandigheden vaak niet.
Als gevolg van alle ganzenmaatregelen bij Schiphol is de totale populatie ganzen afgenomen van 11.500 in 2013 naar 10.900 in 2014. Dat is een daling van 5 procent. Opvallend is dat het aantal nijlganzen en Canadese ganzen met 30 tot 40 procent sterk is gestegen. Uit gegevens van Schiphol blijkt dat het aantal vogelaanvaringen is afgenomen.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk