Minister Kamp zal niet ingrijpen wanneer provincie Limburg besluit het doden van bevers toe te staan

Minister Kamp van Economische Zaken ziet geen aanleiding om als uiterste maatregel via het Interbestuurlijk Toezicht in te grijpen als de provincie Limburg besluit het doden van bevers toe te staan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de PvdA. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de bevoegdheid om een ontheffing te verlenen om een ontheffing te verlenen voor het doden van bevers.

De bever is beschermd op grond van de Europese Habitatrichtlijn. In deze richtlijn zijn afwijkingsmogelijkheden voorzien, die in Nederland zijn geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming. Hiervoor zijn de bevoegdheden neergelegd bij de Gedeputeerde Staten. De bevoegdheid om ontheffingen te verlenen is daarbij gelegd bij Gedeputeerde Staten van de provincie.

Het is aan Gedeputeerde Staten om te beoordelen of aan de voorwaarden van de Wet natuurbescherming wordt voldaan. Bevers zijn in staat om door de bouw van dammen in beeksystemen hun leefomgeving sterk te beïnvloeden. Er kan daardoor strijdigheid ontstaan met de bescherming van andere natuurwaarden in deze beeksystemen.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 13/10/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.