Mission Impossible dreigt voor Staatsbosbeheer voor het tijdig realiseren van voldoende afschot herten

De Tijd gaat dringen voor Staatsbosbeheer om na de rechtelijke uitspraak in een paar weken tijd in een het moerasgebied van de Oostvaardersplassen de 1800 edelherten af te moeten afschieten, daar dit voor januari moet gebeuren. Dit dient dan te geschieden zonder de hulpmiddelen zoals kunstlicht en voertuigen en hoop andere beperkingen die opgenomen zijn in de verleende ontheffing, zoals dat broedlocaties na januari moeten worden ontweken en pas op 300 meter afstand van een broedende vogel mag een schot gelost worden.

Het afschot moet zoveel mogelijk in de vroege ochtend gebeuren. De vogels worden tijdens het schieten nauwgezet in de gaten gehouden door vogeltellers, die het afschot direct kunnen stopzetten als blijkt dat vogels op de vlucht slaan. Hierbij speelt ook nog eens dat er actievoerders langs de hekken gaan protesteren. Elke jager en slager die het vlees van de geschoten herten verwerkt voor de verkoop zal hiermee te maken krijgen en er zullen zeker bedreigd gaan worden.

“Het afschot is geen jacht, maar schadebestrijding”

Het wordt daarnaast nog een flinke uitdaging om genoeg geschikte mensen te vinden die het willen doen, verwachten jachtverenigingen. Hans Spijkerman van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NJOG) gaat ervan uit dat Staatsbosbeheer voor het afschieten aangewezen zal zijn op zijn eigen mensen. ,,Ze moeten het zelf maar oplossen”, zegt Spijkerman. Hij denkt dat, door de spanningen met protesterende mensen er geen jager zal zijn die vingers eraan wil branden. Een boswachter werd afgelopen winter zelfs met de dood bedreigd. ,,Je wordt als jager door veel mensen met de nek aangekeken. Bovendien is er aan het systematisch afschieten van zoveel dieren geen eer of plezier te behalen.” Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt dat de opdracht voor het afschieten van de herten ,,echt niets met jacht of jagers van doen heeft.”

Vluchtende herten

De situatie in de Oostvaardersplassen is bijzonder moeilijk door de grote open vlakten en een groot moerasgebied , waar de edelherten naar toe zullen vluchten, omdat het een ideale schuilplaats is en erg lastig bereikbaar is met voertuigen. Gezien de zeer beperkte tijd voor het afschot zal het geplande afschot dan ook zeker niet behaald worden. Daarom zal de afschot periode zeker verlengd dienen te worden tot januari en februari of een nog langere periode.

Kadavers voor aaseters

Een deel van de afgeschoten herten zullen in het gebied blijft liggen voor aaseters, zo blijkt uit de ontheffing. Staatsbosbeheer bevestigt dat de rest is bedoeld voor menselijke consumptie, om voedselverspilling te voorkomen. Dat dit voor de protesterende actiegroepen erg gevoelig ligt is duidelijk. Staatsbosbeheer blijft onduidelijk waar het kwalitatief goede vlees van de geschoten edelherten precies naartoe gaat. Staatsbosbeheer werkt op dit gebied al eerder samen met Free Nature, dat begrazingsbeheer verzorgt voor diverse natuurgebieden van SBB. 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.