Mogelijk wolvenschade in Limburg, DNA monsters te laat afgenomen

Limburg werd afgelopen weekend opgeschrikt door beelden van dode schapen en lammeren, mogelijk als gevolg van de wolf. Wolvenschade wordt vergoed indien kan worden aangetoond dat deze veroorzaakt is door de wolf. Binnen 24 uur dient door het faunafonds DNA te worden afgenomen te worden van de getroffen dieren. Afgelopen weekend was het faunafonds slecht bereikbaar en zijn DNA monsters te laat afgenomen. De LTO-vakgroep Schapenhouderij en de LLTB betreuren dit. Het duurt drie maanden voordat een uitslag van de DNA-test bekend is. Hierop zou veel sneller duidelijkheid moeten komen, zodat de getroffen schapenhouders en de omgeving weten waar ze aan toe zijn en maatregelen genomen kunnen worden.

Het is belangrijk dat het probleem van schade wordt erkend, waarbij ook rekening wordt gehouden met vervolgschade voor getroffen ondernemers. Hierbij rekening houdend dat Limburg een grensregio is, waarbij ook wolven uit België en Duitsland voor schade kunnen zorgen. De komst van de wolf zal niet alleen provinciaal, maar ook landelijk en Euregionaal opgepakt moeten worden. De LLTB en LTO-vakgroep blijven aandacht vragen voor dit probleem.

bron: LLTB, 06/03/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.