• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Motie voor efficiënter ganzenbeheer strandt in Provinciale Staten Noord-Holland

Een door het CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie ingediende motie voor meer ruimte voor beheermaatregelen om de ganzenoverlast tegen te gaan, kreeg maandag onvoldoende steun in de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Volgens het provinciebestuur heeft de faunabeheereenheid voldoende middelen om structureel iets aan de ganzenpopulatie te doen. Statenlid Willemien Koning (CDA) bestrijdt dat. ‘De schade wordt veel te groot.’

De overlast die ganzen veroorzaken, is een serieus probleem voor natuur en landbouwgewassen, stelt Koning. ‘Binnen de beleidskaders, zoals ze nu worden voorgesteld door de provincie, is het onmogelijk om structureel iets aan de ganzenoverlast te doen.’

Pijnpunt

Zelfs de faunabeheereenheid (FBE) heeft om verruiming van de kaders gevraagd in een brief aan Gedeputeerde Staten. ‘Het pijnpunt zit in de kaders die te weinig ruimte bieden voor goed beleid,’ vervolgt Koning. ‘De kaders van het nieuwe ganzenbeleid zijn slechts ter kennisgeving op de agenda van Provinciale Staten geplaatst.’

Op die manier hebben Provinciale Staten niet kunnen meepraten over de nieuwe kaders, terwijl dat wel een van de politieke taken is, meent Koning. ‘Daarnaast heeft de verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel niet willen toezeggen dat zij ruimte wil bieden aan de FBE om met een doeltreffender faunabeheerplan te komen.’

Pure voedselverspilling

Koning vindt dat de provincie de zaak niet verder uit de hand mag laten lopen. ‘Er wordt steeds meer groente voor menselijke consumptie door ganzen verwoest door vraatschade en doordat ze met hun uitwerpselen de groente besmeuren.’

Pure voedselverspilling, vindt het CDA. ‘En de kringloop op melkveebedrijven komt in gevaar, omdat de ganzen al het gras opvreten. Ook in de natuurgebieden richten ze schade aan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.