Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het voorstel Wet natuurbescherming (33.348) op 8 december 2015

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 8 december 2015. Tijdens dat debat werden een twaalftal moties ingediend.

De nieuwe Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken verdedigde nu voor het eerst in de Eerste Kamer, het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Na de stemming op dinsdag 15 december in de Eerste Kamer is dan het gehele wetgeving traject voor de totstandkoming van de wet in de Kamer afgerond. De Staatssecretaris zal hierop dan ook spoedig de Algemene Maatregel van Bestuur en de toelichtingen hierop bekend maken als de Regeling Natuurbescherming en het Besluit Natuurbescherming, waarin de details v.w.b. de uitvoering van de wet geregeld worden.

De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 26 oktober 2015. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.

Ingetrokken op 8 december 2015.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk