Taxaties muizenvraatschade medio februari

muizenschade grasland

Het Faunafonds adviseert de taxaties van muizenvraatschade medio februari uit te voeren. Vanaf dan is goed zichtbaar welke gedeelten van het gras zich wel of niet zullen herstellen. Boeren die hun schade willen laten taxeren moeten hun land daarom niet gaan ploegen voordat de taxateur langskomt. Het college van Gedeputeerde Staten besluit 3 februari officieel over te gaan tot taxaties. Toch vinden de provincie Fryslân en LTO-Noord het van belang de taxatieplanning tijdig te melden.

Boeren mogen vanaf 1 februari weer ploegen. Vanaf dan is het scheurverbod niet meer van kracht. Hoewel het weer er niet toe uitnodigt, is het dus belangrijk dat boeren tussen 1 februari en half februari niet actief worden op hun land. De schade is anders niet goed taxeerbaar.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is voornemens om de schade die boeren lijden door muizenvraat te laten taxeren. Dit is bedoeld om een exact beeld te krijgen van de totale schadeomvang. Dinsdag 3 februari valt hierover een officieel besluit in de vergadering van GS. De provincie geeft de taxateurs van het Faunafonds meteen daarna de opdracht om alle aangetaste percelen te taxeren. Dit gebeurt op kosten van de provincie.

Relevantie taxatierapport

De Staatssecretaris heeft heel duidelijk aangegeven geen schadebedragen uit te kunnen keren. Dit geldt ook voor de provincie. Toch zijn er een aantal argumenten waarom het relevant is om een exact beeld van de schadeomvang per perceel/per boer te hebben. Voor boeren kan een taxatierapport mogelijk van belang zijn bij gesprekken met de bank. De bedrijfsvoering kan namelijk in gevaar komen omdat boeren forse investeringen moeten doen om het grasland weer productief te krijgen en extra voer voor het vee bij te kopen. Het Rijk heeft aangegeven haar best te doen ervoor te zorgen dat de Europese overheid dit opneemt in de calamiteitenregeling. Taxatierapporten kunnen ook daarbij van belang zijn. Daarnaast zijn taxatierapporten nuttig voor wetenschappelijk onderzoek, om dit soort schades in de toekomst te beperken of te voorkomen.

Nadere informatie

Er volgt nog een bericht over een aantal praktische zaken, zoals waar boeren zich kunnen aanmelden.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk